MamaMia Bingo spill vilkår

Vilkår

BRUKERVILKÅR

mamamiabingo.com

Read Terms of use in English here.

Versjon 16

Oppdatert 13. februar 2014

Vær vennlig og les disse Brukervilkårene nøye før du bruker dette Nettstedet og/eller noen tjeneste som tilbys av Spilloperatøren. Ved å bruke Nettstedet og/eller noen tjeneste som gjøres tilgjengelig av Spilloperatøren aksepterer du å være bundet av disse Brukervilkårene. Dersom du ikke ønsker å være bundet av disse Brukervilkårene skal du ikke aksessere eller bruke Nettstedet eller noen tjeneste tilgjengeliggjort av Spilloperatøren.

1. GENERELT

1.1 Bonnier Gaming Malta Ltd, med selskapsregistreringsnummer C 38582, 85 St John Street, Valletta, Malta ("Spilloperatøren") tilbyr bingo og kasino spill på web-siden www.mamamiabingo.com på basis av de følgende spill-lisenser (samlet benevnt "Spill-lisensen") utstedt og regulert av det Maltesiske Lotteri og Spilltilsyn ("LGA").

- Bingo Lisens Klasse 3 (LGA/CL3/254/2006 - utstedt 28 juni 2012)

- Kasino Lisens Klasse 1/4 (LGA/CL1/254/2008 - utstedt 16 februar 2010)

- Kasino Lisens Klasse 1/4 (LGA/CL1/728/2011 - utstedt januar 2013)

Bonnier Gaming Malta Ltd er en av selskapene inkludert i Albert Bonnier AB konsernet (heretter samlet referert til "Bonnier-konsernet"). Brukervilkårene gjelder kun for bruken av Nettstedet og gjelder ikke for bruk av andre nettsetder som tilgjengeliggjøres av Spilloperatøren eller noen annen juridisk enhet i Bonnier-konsernet.

1.2 Det kontraktuelle forholdet mellom deg som en spiller (heretter "du"/"deg" eller "Spilleren ") og Spilloperatøren, din bruk av dette Nettstedet og spillene, chatte og andre tjenester tilgjengeliggjort av Spilloperatøren, reguleres av disse Brukervilkårene, Spill-Lisensen og Maltas lover.

1.3 Det å spille på Nettstedet er begrenset til personer med lovlig alder i henhold til reglene om dette i den jurisdiksjonen der Spilleren er bosatt og som er en person som har registrert seg som en Spiller og som innehar en Spillerkonto hos Spilloperatøren. Uavhengig av det ovenstående, under ingen omstendighet er det tillatt for noen person å registrere seg eller spille dersom han eller hun er under 18 år. Alle midler som er satt inn av, og alle gevinster vunnet av enhver slik person vil kunne tapes til fordel for LGA. Se også paragraf 12 under vedrørende restriksjoner for spillere fra visse land.

1.4 Spilleren forstår og erkjenner at spillene og de nettsamfunnstjenester som gjøres tilgjengelig på Nettstedet kun er for underholdningsformål. Det er strengt forbudt å bruke Nettstedet til andre formål eller med andre intensjoner. Du erklærer herved at din interesse i spillene og nettsamfunnstjenestene som gjøres tilgjengelig av Spilloperatøren er personlig i sin natur.

1.5 Spilleren erkjenner og aksepterer at han ikke vil bli involvert i noen svikaktig, konstruert, fikset eller annen ulovlig aktivitet i relasjon til Nettstedet eller tjenester som tilgjengeliggjøres av Spilloperatøren, og at han ikke skal bruke noen innretning, som for eksempel roboter, programvare-assisterte teknikker eller metoder som kan forstyrre normalt spill. Slik oppførsel er strengt forbudt og dersom slik oppførsel skjer så forbeholder Spilloperatøren seg retten til å Stenge Spillerens Spillerkonto.

1.6 Ved å registrere deg på Nettsiden så erkjenner du og bekrefter din fulle aksept av disse Brukervilkårene og at du forstår de rettigheter, forpliktelser og vilkår som ligger heri. Dersom en Spiller ikke fullt ut forstår og aksepterer disse Brukervilkårene, så tilrådes Spilleren å ikke registrere seg på Nettstedet og heller ikke delta på noe av det som Spilloperatøren arrangerer. Brukervilkårene gjøres tilgjengelig i forskjellige språkversjoner: for tiden finsk, norsk, svensk og engelsk. De forskjellige språkversjonene av Brukervilkårene reflekterer de samme prinsippene. Dersom det er uoverensstemmelser mellom de forskjellige språkversjonene så skal den engelskspråklige versjonen gjelde.

2. BRUK AV NETTSTED OG TJENESTER

2.1 For å kunne benytte tjenestene som gjøres tilgjengelig av Spilloperatøren må Spilleren åpne en konto (en "Spillerkonto). Det er kun tillatt med en Spillerkonto per Spiller og Spillere må registrere seg personlig. Spilloperatøren forbeholder seg retten til å nekte enhver søknad om Spillerkonto. Uavhengig av det foregående, så vil Spilloperatøren stå ved sine allerede inngåtte kontraktsrettslige forpliktelser.

2.2 Spilleren (i dette tilfellet også inkludert enhver person som søker om å få bli en Spiller) skal alltid gi, og vedlikeholde, komplett og korrekt informasjon til Spilloperatøren. Du erkjenner herved at dersom noe av den informasjonen du gir Spilloperatøren er falsk eller ufullstendig, så vil Spilloperatøren ikke akseptere din registrering som Spiller og dersom du allerede er registrert som Spiller hos Spilloperatøren, så har Spilloperatøren rett og plikt til å kansellere din registrering som Spiller og stenge din Spillerkonto. Spilleren er forpliktet til, på anmodning fra Spilloperatøren, å levere offisielle skriftlige dokumenter som for eksempel en strømregning, bankkontoutskrift eller annen skriftlig dokumentasjon som Spilloperatøren anser nødvendig for å bekrefte riktigheten av den informasjonen som oppgis av Spilleren i forbindelse med registreringen eller påfølgende verifikasjonsprosedyrer.

2.3 For å kunne åpne en Spillerkonto hos Spilloperatøren, må Spilleren fylle ut det relevante online søknadsskjema og gi Spilloperatøren minst følgende informasjon:

(a) Spillerens navn og adresse

(b) Bekreftelse på at Spilleren er minst atten år gammel

(c) En gyldig e-postadresse som tilhører Spilleren

2.4 Ved registrering må Spilleren velge et brukernavn og passord. Passordet må bestå av minimum 8 karakterer og det anbefales at passordet inneholder både bokstaver og tall. Spillere må alltid logge seg på med sitt brukernavn og passord når de aksesserer Nettstedet og sin Spillerkonto. Spillere tillates ikke å la noen annen person enn seg selv, bruke sin Spillerkonto, å aksessere og/eller bruke noe materiale eller informasjon fra spillsystemet, å akseptere noen pris/premie, eller å delta i noen spill. Det er strengt forbudt å selge, overføre og/eller skaffe seg konti til eller fra andre Spillere.

2.5 Passord må aldri skrives ned eller kommuniseres til en annen person, og bør endres regelmessig. Du er forpliktet til å holde din kontoinformasjon, brukernavn og passord hemmelig og konfidensielt og du står alene ansvarlig for all bruk av tjenestene gjennom ditt brukernavn og passord. Dersom du blir oppmerksom på noen kjent eller antatt uautorisert bruk av din Spillerkonto eller noe sikkerhetsbrudd, skal du umiddelbart varsle Spilloperatøren om dette slik at din Spillerkonto kan suspenderes. Enhver uautorisert bruk av ditt brukernavn og passord skal anses å være utført av deg og du er ansvarlig for alle belastninger som skjer mot din Spillerkonto inntil slik melding er gitt til Spilloperatøren. Dersom en Spiller gir bort, deler eller mister sitt brukernavn og/eller passord, så er Spilloperatøren ikke ansvarlig for noe tap eller skade som er en følge derav.

2.6 En Spillerkonto kan ha følgende status:

Åpen: En Spillerkonto kan kun åpnes av Spilleren og vil forbli åpen så lenge kontoen ikke er klassifisert som Stengt, Inaktiv eller Sovende av Spilloperatøren, eller Sperret eller Terminert av Spilleren ("Åpen").

Stengt: En Spillerkonto kan stenges av Spilloperatøren i samsvar med disse Brukervilkårene ("Stengt").

Inaktiv: En Spillerkonto vil automatisk bli klassifisert som inaktiv hvis ingen log-inn og/eller log-ut har funnet sted på Spillerkontoen i løpet av en periode på mer enn tolv (12) påfølgende måneder ("Inaktiv"). I overensstemmelse med Punkt 20, vil Spilloperatøren belaste et servicegebyr for kostnaden påløpt Spilloperatøren for opprettholdelse av den Inaktive Kontoen inntil Spillerens kontostatus er endret til Åpen, Sovende, Stengt eller Terminert ("Servicegebyr").

Sovende: En Spillerkonto vil automatisk bli klassifisert som sovende dersom det ikke har skjedd noe log-inn og/eller log-ut på Spillerens Spillerkonto i løpet av en fortløpende periode på tretti (30) måneder ("Sovende"). Når en konto er klassifisert som Sovende gjelder paragraf 10.3.

Sperret: En Spillerkonto kan sperres av Spilleren i samsvar med paragraf 10.5 under når Spilleren ønsker en pause fra spill ("Sperret"). Når en konto er Sperret påløper ingen ytterligere gebyrer.

Terminert: En Spillerkonto kan termineres av Spilleren med den virkning at en ny Spillerkonto ikke kan åpnes før det har gått 30 dager fra den dagen Spilleren terminerte sin Spillerkonto ("Terminert").

3. INNSKUDD OG INNSATS

3.1 Spilloperatøren aksepterer ikke kontantinnskudd til Spillerkontoen. Innskudd kan kun gjøres via Nettstedet Tilgjengelige betalingsmetoder er beskrevet i paragraf 20. Detaljert informasjon vedrørende betalingsmetodene er tilgjengelige på Nettstedet.

3.2 En Spiller kan aksessere sin Spillerkonto straks etter at innskudd er skjedd og betalingsleverandørens bekreftelse på at transaksjonen har skjedd. En Spiller kan plassere innsats straks Spilleren har tilgang til de midler som befinner seg på Spillerkontoen. Alle innskudd skjer i sanntid og dersom det er gjennomført på en vellykket måte krediteres innskuddet Spillerkontoen med en gang.

3.3 Spilloperatøren vil ikke akseptere innsats fra en Spiller med mindre Spillerkontoen har tilstrekkelig dekning for å dekke innsatsbeløpet. Spilloperatøren forbeholder seg retten til å nekte eller begrense enhver innsats. Spilloperatøren gir ikke kreditt og Spilleren skal ikke benytte beløp som feilaktig er kreditert til det formål å plassere en innsats. Spilleren skal ikke behandle Spilloperatøren som en finansinstitusjon. Hverken innskudd eller gevinster er rentebærende, dvs at Spilleren vil ikke motta noen renter på innestående på Spillerkontoen. Spillere har ikke lov til å foreta noen overføringer mellom Spillere eller mellom forskjellige Spillerkonti.

3.4 Innskudd som skjer inn på en Spillerkonto må benyttes som innsats i spill på Nettstedet. Enhver innsats er bindende for Spilleren når den er gjort og kan ikke kanselleres. I tilfelle av:

a) feil ved et spill;

b) enhver bruk av Nettstedet som ikke ligger i intensjonen bak dets design;

c) enhver bruk av Nettstedet i strid med disse Brukervilkår;

d) en opplagt skrivefeil i en betalingstabell; eller

e) enhver innsats eller kontotransaksjon fremskaffet med ulovlige midler eller på annen måte relatert til slike transaksjoner beskrevet under Punkt 3.8 under,

så skal alle relaterte innsatser anses for å være ugyldige, og Spillerens Konto vil bringes tilbake til åpningsbalansen (for å unngå misforståelser presiseres at kontoens balanse er den balansen Spilleren hadde på Spillerkontoen før den feilaktige innsatsaktiviteten). Ved feil som tilskrives Spilloperatørens leverandører eller tredjeparter gjelder paragraf 15.3 under.

3.5 Overalt der det er mulig forsøker Spilloperatøren å sikre full beskyttelse for alle Spillere og deres innsats. Det er imidlertid visse forhold som ligger utenfor Spilloperatørens kontroll og Spilleren erkjenner at spillene spilles over Internett, og, når det gjelder mobilt utstyr, eventuelt også over mobiltelefonnettverk. Dette er kommunikasjonsmedier som er kjent for ikke å være perfekte. Dersom en Spiller har plassert en innsats i et spill, med unntak av kjøp av a Bingo kort, men ikke har startet spillet når han blir frakoblet grunnet en teknisk svikt, så vil spillet ikke skje. Dersom Spilleren har plassert en innsats i et spill og har begynt spillet når vedkommende blir frakoblet, vil spillet bli lagret på spillets servere og innsatsen vil stå og resultatet vil bli reflektert i Spillerkontoens status og, hvis Spilleren vinner, så vil beløpet bli kreditert Spillerkontoen. Kjøp av Bingo kort er endelige og trekningen vil skje uavhengig av om Spilleren er tilkoblet spillet eller ikke. Spilleren forstår at ved frakobling vil den informasjonen som ligger lagret på spillets server være endelig og avgjørende i å bestemme vilkårene for innsatser som er gjort og under hvilke omstendigheter slike innsatser er gjort. Spilloperatøren forbeholder seg retten til en hver tid og uten forhåndsvarsel å opphøre med et annonsert spill og å trekke tilbake en planlagt spillaktivitet. I slike tilfeller vil alle påbegynte, men ikke fullførte spill, bli annullert og innsats bli tilbakebetalt til Spilleren.

3.6 I samsvar med paragraf 20, så er det et minimumsbeløp for alle enkeltoverføringer (innskudd) til en Spillerkonto ("Minimumsinnskudd). Spilloperatøren krever ingen gebyrer for å behandle innskudd. Dersom en overføring først er akseptert slik at dette vises på Spillerkontoen og Spilloperatøren deretter mottar melding fra kortutsteder om at overføringen av en eller annen grunn skal reverseres, vil Spilloperatøren midlertidig Stenge Spillerkontoen ved mistanke om svindel eller stjålet kredittkort.

3.7 Det kan tenkes at finansinstitusjoner, kortselskaper, banker og andre tredjeparts betalingsleverandører krever et gebyr for å gjennomføre betalingstransaksjoner ("Tredjeparts Transaksjonsgebyrer"). Spilleren er ansvarlig for å betale alle slike Tredjeparts Transaksjonsgebyrer.

3.8 Spilloperatøren vil overvåke alle innsatser og kontotransaksjoner. Det er forbudt og ulovlig å sette inn penger som er ulovlig fremskaffet. Derfor vil alle transaksjoner kontrolleres for å forhindre hvitvasking av penger og alle mistenkelige transaksjoner vil bli rapportert til Spilloperatørens Anti-hvitvaskings Ansvarlig ("Money Laundering Reporting Officer" eller "MLRO") som vil rapportere til og bistå de relevante myndigheter.

4. SOSIALT ANSVAR OG EGENBESKYTTELSE

4.1 Spilleren og Spilloperatøren er kjent med den risiko som ligger i overdreven spilling. For å minimere denne risikoen kan Spilleren på frivillig basis sette begrensninger på Spillerens spillvirksomhet på følgende måter ("Spillebegrensninger"):

(a) Sette en begrensning på den tiden en Spiller har lov til å spille i en bestemt sesjon.

(b) Sette en begrensning på det totale beløp en Spiller kan sette som innsats i løpet av en gitt tidsperiode.

(c) Sette en begrensning på de totale tap en Spiller kan pådra seg i løpet av en gitt tidsperiode.

(d) Sette en begrensning på det beløp Spilleren har lov til å ta som innskudd inn i Spillerkontoen per uke.

(e) Sperre Spillerkontoen. En sperring av Spillerkontoen kan være effektiv for de følgende periodene:

i. En uke

ii. To uker

iii. En måned

iv. Tre måneder

v. Seks måneder

En konto som har vært sperret for en av de ovennevnte periodene kan ikke åpnes igjen før den fulle perioden er utløpt selv om Spilleren ønsker å gjøre det. Spilleren kan også sperre Spillerkontoen for et ubestemt tidsrom. En konto som har vært sperret for et ubestemt tidsrom kan gjenåpnes syv dager etter at Spilloperatøren har mottatt slik henvendelse.

4.2 Ovennevnte Spillebegrensninger skjer ved å kontakte Kundeservice på Nettstedet (Kundeservice/Kontakt oss/Velg tema/Begrensninger) eller skriftlig. En ønsket Spillebegrensning vil ha virkning straks en bekreftelse per epost fra Kundeservice er mottatt av Spilleren. Same prosedyren følges dersom en tidligere Spillebegrensing er satt ned. Spilleren må følge Spilloperatørens instruksjoner for å implementere en Spillebegrensning. Dersom en Spillebegrensing er hevet eller fjernet, vil en slik endring tre i kraft syv dager etter at Spilloperatøren har mottatt slik henvendelse. En Spillebegrensning vil være i kraft frem til Spilleren har trukket tilbake eller endret slik begrensning. Spilloperatøren vil ikke akseptere innsatser som er i strid med Spillebegrensninger som er satt av Spilleren.

5. UTBETALINGER

5.1 Tilgjengelige alternativer for uttak er beskrevet i paragraf 20. Detaljert informasjon om de uttaksmuligheter som er mulige finnes på Nettstedet.

5.2 Spilleren har alltid tilgang til sine innskudd og gevinster (betinget av omsetningskravet til bonuspenger som angitt nedenfor) Dersom det initielle Minimumsinnskuddet (slik det fremgår av paragraf 20) har vært satset minst fem ganger, kan Spilleren. når som helst be om en utbetaling fra sin Spillerkonto. Spilloperatøren vil gjennomføre utbetalinger innen tre bankdager. I samsvar med paragraf 20, er det et minste uttaksbeløp ("Minste Uttaksbeløp").

5.3 Ved kumulative utbetalinger over et beløp tilsvarende EUR 2000) vil Spilloperatøren gjennomføre en identifikasjons verifikasjons prosess for å fastslå Spillerens identitet, alder og bosted. Spilloperatøren forbeholder seg også retten til å gjennomføre slike verifikasjonsprosedyrer i forbindelse med utbetalinger der beløpet er mindre enn et beløp tilsvarende EUR 2000).

5.4 Dersom Spilleren ønsker å ta ut et beløp som er mindre enn Minste Uttaksbeløp , har Spilloperatøren rett til å ta et gebyr i henhold til paragraf 20 ("Gebyr"). fra Spillerkontoen. Dersom Spilleren Terminerer Spillerkontoen, vil innestående beløp, (unntatt bonus penger) bli overført til den bankkonto eller det kredittkortet som pengene som ble betalt inn på Spillerkontoen kom fra.

5.5 Spilloperatøren tilstreber aktivt å bekjempe hvitvasking av penger. Alle transaksjoner sjekkes for å forhindre hvitvasking av penger og mistenkelige transaksjoner vil bli rapportert til relevante myndigheter. Standard prosedyre er at utbetalinger fra en Spillerkonto til en Spiller vil skje til den bankkonto eller det kredittkort som pengene som ble betalt inn på Spillerkontoen kom fra. I den grad det anses mulig av Spilloperatøren, vil transaksjoner gjøres i samsvar med de valg av utbetalingsmetoder Spilleren har gjort. Spilloperatøren forbeholder seg imidlertid retten til alltid å gjøre det endelige valget vedrørende utbetalingsmetode. Avhengig av Spillerens eller Spilloperatørens valg av utbetalingsmetode, så vil utbetalinger kunne innebære betaling av gebyr til tredjepart, som for eksempel banker og finansinstitusjoner. Informasjon vedrørende de til enhver tid gjeldende aktuelle gebyrer er gjort tilgjengelig på Nettstedet under "Min Konto" (My Account) og "Innstillinger" (Settings). Spilleren forstår og aksepterer at slike gebyrer og andre gebyrer som skal betales til tredjeparter skal betales av Spilleren. For det tilfellet at Spilleren ikke har oppgitt en bankkonto, skal Spilleren fakse en kopi av Spillerens identifikasjonsdokumenter til Spilloperatøren og informere Spilloperatøren om den bankkonto som utbetalinger skal skje til.

5.6 Før noen utbetalinger foretas har Spilloperatøren rett til å be om et gyldig identifikasjonsdokument, for eksempel en kopi av pass, førerkort eller annet gyldig identifikasjonsdokument. Spilloperatøren forbeholder seg retten til, etter eget valg, å avgjøre hvilke identifikasjonsdokumenter som er akseptable. Hvis Spilleren har satt inn beløp med kredittkort eller debetkort eller hvis Spilleren har bedt om at en utbetaling skal skje til et kredittkort eller debetkort, har Spilloperatøren rett til å be om kopier av både forsiden og baksiden av det relevante kortet. For Spillerens egen sikkerhet, anbefaler Spilloperatøren at Spilleren kun viser de første seks (6) tall og de siste fire (4) tall på kredittkortet eller debetkortet når kopien av kortet leveres. CVV/CVV2 nummeret på kredittkortet eller debetkortet bør ikke være synlig på kopien.

5.7 Finansinstitusjoner, banker og andre Tredjeparts Betalingssleverandører vil kunne kreve Tredjeparts Transaksjonsgebyrer. Spilleren er ansvarlig for å betale ethvert Tredjeparts Transaksjonsgebyr,

5.8 Spilloperatøren forbeholder seg retten til å nekte utbetalinger fra Spillerkontoen og å Stenge en Spillerkonto dersom den ikke benyttes til å plassere innsats på Nettstedet og/eller dersom det er mistanke om misbruk av Spilloperatørens tjenester, svindel eller annen kriminell handling.

6. BONUSER OG "FREESPINS"

6.1 Spilloperatøren vil fra tid til annen gi bonuspenger til Spillere som håndteres separat. Spilloperatøren forbeholder seg retten til å nekte eller oppheve bonuser når som helst og uten noen spesiell grunn. Bonuspenger kan ikke under noen omstendigheter utbetales fra Spillerkontoen. Dersom en Spiller tilbakekaller penger fra sin Spillerkonto og det fremdeles er bonus penger på Spillerkontoen som ikke har blitt brukt som innsats i henhold til Punkt 6.2, skal slike ikke-brukte bonus penger på Spillerkontoen automatisk gå tapt og vil ikke lenger være tilgjengelig for Spilleren. Spilloperatøren anvender prinsippet om at kontantbeløp på Spillerkontoen skal først benyttes for betaling av spill , og deretter benyttes bonuser.

6.2 I forhold til enkelte spill, må bonuspenger benyttes som innsats et visst antall ganger før noen gevinster som resulterer i bruk av bonuspengene kan utbetales fra Spillerkontoen (dette kalles et omsetningskrav). Den høyeste tillatte innsatsen ved bruk av bonuspenger, inntill omsetningskravet er nådd,er 5 Euro (50 NOK) per spin og 50 eurocent (50 øre) per "betting line". I forhold til denne regelen, er et spin definert som et spin på ruletten, en hånd i ethvert bordspill (table game), en innsats i Video Poker, et spin på en spillmaskin, et lotteri lodd eller et tilsvarende spill i kasinoet. Hvis en innsats er over denne grensen, risikerer Spilleren at gevinsten annulleres. Omsetningskravene er beskrevet på Nettstedet, https://www.mamamiabingo.com/sv/pages/bonuserbjudanden. Spilleren er ansvarlig for å forsikre seg om at Spilleren til enhver tid er kjent med vilkårene vedrørende omsetningskravene.

6.3 En bonus og/eller et "freespin" kan kun benyttes en gang per Spillerkonto. Det er ikke tillat på noen som helst måte for en Spiller å bruke en annen Spillerkonto for å omgå denne begrensningen og opptjene mer enn en bonus/"freespin". Enhver bonus og/eller "freespins" kan kun benyttes en gang av hver husholdning, familie, adresse, e-postadresse, IP-adresse og Spillerkonti som er benyttet fra datamaskiner i offentlige miljøer (som for eksempel skoler, arbeidsplasser og biblioteker). I tillegg forbeholder Spilloperatøren seg retten til å Stenge enhver Spillerkonto og ta vare på alle eksisterende midler dersom Spilloperatøren mistenker at det foreligger en hvilken som helst form for misbruk, svindel eller annen uberettiget bruk av Spillerkontoen.

6.4 En komplett liste over gjeldende bonustilbud som er tilgjengelige fra tid til annen offentliggjøres på Nettstedet https://www.mamamiabingo.com/sv/pages/bonuserbjudanden).

7. GEVINSTER OG PREMIER

7.1 Fra tid til annen vil det bli avholdt konkurranser på Nettstedet med forskjellige typer premier ("Konkurransepremier"). Disse konkurransene er fullstendig separate fra spillene og Konkurransepremier vil følgelig ikke bli vist på historikken til Spillerkontoen. Konkurransepremier har en monetær verdi og vil ikke kunne byttes i penger. Spilloperatøren vil kontakte en Spiller som har vunnet en Konkurransepremie for å verifisere at den adressen som er oppgitt ved registrering er korrekt. Spilleren må svare og bekrefte at adressen er korrekt før Spilloperatøren leverer Konkurransepremien. Enhver skatt som ilegges i og med en Konkurransepremie skal betales av Spilleren.

7.2 Ved å akseptere en gevinst eller premie, så er Spilleren enig i at Spilloperatøren kan foreslå for Spilleren at vedkommende deltar i PR og markedsføringsaktiviteter. Spilleren vil under ingen omstendighet være forpliktet til å delta i slike aktiviteter. Hvis Spilleren velger å delta i slike aktiviteter vil Spilloperatøren ikke betale noen form for kompensasjon annet enn gevinsten eller premien.

8. CHATTE ROM

8.1 Formålet med chatterommene er å muliggjøre interaksjon mellom Spillere og levere en sosial opplevelse.

8.2 Kun registrerte Spillere kan aksessere chatte rommene og du må være logget på Nettstedet for å kunne delta i chat.

8.3 Ingen personer under 18 år tillates i chatterommene. For det tilfellet at en mindreårig får tilgang til en Spillers konto som eies av en voksen, vil Spilleren i hvis navn Spillerkontoen er registrert bli holdt ansvarlig for handlingene til den mindreårige.

8.4 Det kreves at Spillerne viser respekt og opprettholder en vennlig oppførsel ved bruk av Nettstedet og ved deltakelse i chatterom. Du skal ikke publisere eller overføre noen melding, data, bilde eller program som er injurierende, ærekrenkende, pornografisk, obskøn, fornærmende, ulovlig, rasistisk eller på annen måte støtende eller som avslører private eller personlige forhold vedrørende en hvilken som helst person eller som innebærer en krenkelse av immaterielle rettigheter eller som på annen måte krenker noen annen rett hos enhver tredjepart. For å unngå misforståelser presiseres at sammensvergelser gjennom bruk av chatterom eller separate chat er uttrykkelig forbudt. Spillere har ikke lov til å klage i chatterom. Alle klager må rettes til Help Desk for å unngå forstyrrelser i chatten. Spillere har heller ikke lov til å (a) trakassere, baksnakke, injuriere, fornærme, misbruke og true andre, (b) diskutere andre bingo nettsteder, annonser, eller ethvert annet nettsted, og (c) forsøke å rekruttere personer på vegne av andre nettsteder og (d) baksnakke eller injuriere Spilloperatørens ledelse, ansatte eller konsernselskaper, eller LGA. Spilloperatøren aksepterer ikke ansvar for noe materiale som er gjort tilgjengelig av Spillere.

8.5 Å rekruttere andre Spillere for penger, gaver, ytelser eller lån er strengt forbudt. Det er ikke tillatt å diskutere eller annonsere balansen på din konto da dette vil kunne føre til at andre Spillere kan føle seg urolige.

8.6 Ovennevnte policy er for å beskytte alle Spillere og intensjonen er å opprettholde et komfortabelt miljø i Spilloperatørens chatterom. Skulle en Spiller ikke handle i samsvar med den policy som beskrevet, kan Spilloperatøren foreta seg det den anser passende for å gjenopprette et ordentlig miljø, og dette kan innebære sletting av meldinger og at Spilloperatøren ser seg nødt til å Terminere en Spillerkonto. Ved misbruk forbeholder Spilloperatøren seg retten til å fjerne chatterom. I tillegg vil Spilloperatøren rapportere mistenkelige chats til LGA.

8.7 Chatterommene overvåkes av en Chat Manager ("CM"). Spillere er forpliktet til å respektere Chat Manager og å følge avgjørelsene til Chat Manager. All korrespondanse i chatterommene logges og registreres og vil kunne bli brukt som bevis i relasjon til vinnere i chattespill og ved ethvert brudd på disse Brukervilkårene.

8.8 Spilleren må bruke et alias som er innenfor det som anses å være god smak og kan ikke bruke et alias som har bokstavene "CM" foran seg eller som indikerer at Spilleren på noen som helst måte er tilknyttet eller assosiert med Spilloperatøren. Spilloperatøren forbeholder seg retten til, etter eget forgodtbefinnende, å be om at en Spiller endrer sitt alias. Dersom en Spiller nekter å endre sitt alias innen en periode på 48 timer, har Spilloperatøren rett til å Stenge denne Spillerens Spillerkonto i påvente av at Spilleren kontakter Kundeservice og endrer aliaset. Spillere kan kun endre sitt alias hver 30. dag, unntatt i de tilfeller der slik endring er krevet av Spilloperatøren.

8.9 Premier for chattespill gis tidvis til Spillere som deltar i chatte rom. Premier for chatte spill tilbys som en måte å tilby ytterligere moro og sjanser for å vinne til regulære Spillere og chattere. Premier for chattespill er ment å øke chatternes online spill opplevelse.

9. KUNDE SUPPORT OG KLAGER

9.1 Kunde support gis og klager håndteres av Spilloperatøren gjennom en on-line helpdesk der man benytter kontaktskjemaet på Nettstedet ("Kunde Support"). Alle henvendelser og klager skal rettes til Kunde Support skriftlig eller i elektronisk format. En klage skal anses å ha blitt inngitt på en gyldig måte når den inneholder klar informasjon vedrørende Spillerens identitet og gir alle relevante detaljer som har foranlediget klagen. Dersom du har lagt inn en forespørsel i helpdesken må du gi betjeningen som bemanner Kunde Support adekvat tid til å respondere på din henvendelse eller klage. Klager vil normalt bli behandlet av Spilloperatøren innen to virkedager fra inngivelse av klagen fra Spilleren. Dersom du ikke er fornøyd med Spilloperatørens håndtering av din klage kan du klage til det Maltesiske Lotteri og Spilltilsyn på complaints@lga.org.mt.

9.2 Dersom det er et avvik mellom utfallet av et spill slik disse er lagret i Spilloperatørens database, og det som er notert av Spilleren, skal den informasjonen som er registrert på Spilloperatørens spillserver anses å være det som er gyldig.

9.3 Å spamme Kundesupport (sende gjentatte kopier av samme melding) er forbudt. Spiller forbys å trakassere eller misbruke ansatte hos Kundesupport. Det bes om at Spillere henvender seg med sine problemstillinger uten å bruke obskøniteter eller truende språk.

9.4 Spillere har ikke lov til å diskutere en klage eller den tid en klage har vært til behandling hos Spilloperatøren i chatte rommene.

10. TERMINERING, SPERRING OG STENGING AV SPILLERKONTI

10.1 Spilloperatøren forbeholder seg retten til å, etter eget forgodtbefinnende, å Stenge din Spillerkonto og/eller de tjenestene som leveres av Spilloperatøren med umiddelbar virkning og uten forhåndsvarsel. Hvis Spilloperatøren ikke mistenker noe brudd på disse Brukervilkårene, så skal Spilloperatøren gjennomføre en utbetaling av Spillerens tilgjengelige midler, med fradrag for alle honorarer til tredjepart, innen rimelig tid etter Stengning. Hvis din Spillerkonto Stenges kan du ikke lenger bruke Nettstedet og/eller de tjenester som gjøres tilgjengelige av Spilloperatøren. Hvis din Spillerkonto Stenges grunnet brudd på disse Brukervilkårene, har Spilloperatøren rett til å ta tilbake alle gevinster som er utbetalt eller å motregne gevinster mot innestående på Spillerkontoen.

10.2 Du aksepterer å holde Spilloperatøren, dets styremedlemmer, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere, leverandører og enhver tredjepart som leverer innhold og tjenester til Nettstedet skadesløs fra og mot alle tap, utgifter, skade og kostnader som er et resultat av ditt brudd på Brukervilkårene.

10.3 Spilleren aksepterer og erkjenner at Spillerkontoen automatisk vil bli klassifisert som Sovende dersom det ikke har vært noe log-inn og/eller log-ut på Spillerkontoen over en sammenhengende periode på tretti (30) måneder. Dersom en Spillerkonto blir klassifisert som Sovende, vil Spilloperatøren forsøke å kontakte Spilleren ved bruk av den epostadresse notert for utbetalinger av innestående på Spillerkontoen, minus bonuspenger for Spilleren. Hvis Spilloperatøren gjennom rimelige anstrengelser ikke klarer å kontakte Spilleren, vil pengene anses som forspilt og bli utbetalt til LGA. En Spiller har ikke anledning til å fremme krav mot Spilloperatøren i de tilfeller der Spilloperatøren har utbetalt balansen på en Spillerkonto til LGA.

10.4 En Spiller kan når som helst Terminere sin Spillerkonto ved å kontakte Kundesupport via kontaktskjemaet på Nettstedet. Hvis Spilleren velger å Terminere sin Spillerkonto, vil Spilleren ikke kunne gjenåpne sin Spillerkonto før det har gått 30 dager fra datoen for terminering. Med mindre Spilloperatøren mistenker brudd på disse Brukervilkår, så skal Spilloperatøren foreta en utbetaling av Spillerens tilgjengelige midler, minus honorar til tredjeparter, innen rimelig tid fra terminering. Hvis Spilleren har brutt disse Brukervilkårene, har Spilloperatøren rett til å ta tilbake enhver gevinst som har blitt utbetalt eller motregne gevinster mot innestående på Spillerkontoen.

10.5 Spilleren kan når som helst Sperre Spillerkontoen ved å kontakte Kundesupport via kontaktskjemaet på Nettstedet. Ved å Sperre Spillerkontoen vil Spilleren ikke kunne spille på nettstedet i det tidsrommet Spillerkontoen er Sperret av Spilleren. En Spiller har rett til å be om uttak fra Spillerkontoen også dersom Spillerens konto er sperret. Slik forespørsel må gjøres direkte til Kundesupport ved bruk av kontaktskjemaet på Nettstedet. En Spiller kan velge å Terminere Spillerkontoen mens den er Sperret og hvis det skjer så gjelder paragraf 10 .4. Når Spillerkontoen er reaktivert får Spilleren igjen full tilgang til Nettstedet og alle Brukervilkår gjelder.

11. PERSONOPPLYSNINGER

11.1 Spilloperatøren er kommitert til å beskytte ditt privatliv og dine personopplysninger. Personopplysninger og finansiell informasjon om Spillere vil bli behandlet konfidensielt. Ifølge gjeldende lover og regler om spill, så kreves det imidlertid at Spilloperatøren fører en sikker online liste over alle registrerte Spillere som kan utleveres til LGA dersom LGA ber om det. Av den grunn vil personopplysninger som er nødvendig for å identifisere en Spiller og Spillerens spilltransaksjoner ikke bli slettet selv om en Spillers Spillerkonto Stenges, Sperres eller Termineres. Spilloperatøren kan oppbevare slik informasjon så lenge det er påkrevd i henhold til gjeldende lover og regler om spill.

11.2 På "need to know" basis, har følgende kategorier av Spilloperatørens ansatte tilgang til dine personopplysninger:

(a) Compliance offiserer (Compliance Officers)

(b) Kundeservice ansvarlige og kundebetjening (Customer Service Officers and Staff)

(c) Corporate og Kommunikasjonsansatte (Corporate og Public Affairs Staff)

(d) Personvernansvarlig (Data Protection Officer)

(e) Ledelse og Styremedlemmer (Management and Directors)

11.3 Spillerens personopplysninger vil ikke bli overført til tredjepart, med mindre slik overføring er nødvendig for å behandle henvendelser fra Spilleren, som for eksempel å gjennomføre transaksjoner på Spillerkontoen eller deltakelse i spill, å gjennomføre verifikasjonsprosedyrer eller fordi det ellers er påkrevd i henhold til lov. Fordi Spilloperatørens leverandører, tjenesteleverandører og selskaper i Bonnier-konsernet er ansvarlig for deler av den helhetlige funksjonen på, eller driften av Nettstedet, kan personopplysninger overføres til slike tredjeparter, og Spilleren gir herved sitt samtykke slike overføringer.

11.4 I samsvar med gjeldende personvernlovgivning samtykker herved Spilleren til Spill-operatørens, andre enheter innenfor Bonnier-konsernets og tredjeparts tjenesteleverandørers behandling av personopplysninger (i manuell, elektronisk eller et hvilket som helst annet format) som skjer i sammenheng med Spillerens registrering og transaksjoner med Spill-operatøren og for bruk i markedsføring (også ved bruk av elektroniske midler) og for tilrettelegging av tilbud og tjenester. Dette inkluderer en godkjenning av sammenstilling av personopplysninger som du direkte eller indirekte har gitt (for eksempel, via cookies) ved bruk av Bonnier-konsernets digitale tjenester. Behandling av personopplysninger er beskrevet i detalj på www.kunddata.bonnier.se. Samtykket som her er gitt er gyldig inntil det tilbakekalles av deg ved å kontakte kundeservice.

11.5 Spilleren samtykker også til behandling og overføring av personopplysninger for det formålet å detektere og forhindre svindel og annen kriminell aktivitet i relasjon til Spilloperatøren og andre selskaper i Bonnier-konsernet.

11.6 Ved å bruke dette Nettstedet og/eller en tjeneste som er gjort tilgjengelig av Spilloperatøren samtykker du til å motta henvendelser ved hjelp av SMS, e-post og telefon. Skulle en Spiller ønske å trekke tilbake sitt samtykke til å motta slike henvendelser (opt-out) , så kan Spilleren trekke dette samtykket tilbake (opt-out) ved å endre innstillingene som finnes under Min Profil ("My Profile") på Nettstedet .

12. LOKALE LOVER OG FORBUD

12.1 Det er ene og alene Spillerens ansvar å forstå lovene i hans/hennes bostedsjurisdiksjon som relaterer seg til alle aspekter ved det å spille hos Spilloperatøren. Din tilgang til Nettstedet skjer på ditt eget initiativ og du er ansvarlig for å overholde lokale lover dersom og i den grad lokale lover gjelder. Spilloperatøren gir ingen fremstillinger eller inneståelser om at Nettstedet eller Spilloperatørens tjenester er passende, tilgjengelige eller tillatt i din jurisdiksjon. Spilloperatøren kan ikke gi noen juridiske råd vedrørende dette, og Spilloperatøren aksepterer intet ansvar overhodet dersom en person handler i strid med noen lov eller forskrift når vedkommende gjør transaksjoner og samhandler med Spilloperatøren uansett på hvilken måte dette skjer.

12.2 På grunn av gjeldende lover så er det uttrykkelig forbudt for personer som er borger av eller bosatt i de følgende land å bruke Nettstedet og spille noen spill som gjøres tilgjengelig av Spilloperatøren. Ved å registrere deg som Spiller, bekrefter du at du ikke er borger av eller bosatt i noen av de følgende land; Danmark, De Forente Amerikanske Stater (USA) (inkludert territorier som anvender amerikansk rett), Hong Kong, Tyrkia og Portugal.

13. LENKER

Nettstedet kan gjøre tilgjengelig lenker eller referanser til andre nettsteder. Spilloperatøren har ingen spesiell kunnskap om informasjon som gjøres tilgjengelig på slike nettsteder og bifaller ikke selskaper eller produkter som det er lenket til. Spilloperatøren har ikke noe ansvar for innhold eller policyer på slike nettsteder og aksepterer ikke noe ansvar for noen skade som er et resultat av din tilgang til eller bruk av slike andre nettsteder. Dersom du velger å skaffe deg tilgang til noen av de tredjeparts nettstedene som det er lenket til på Nettstedet, gjør du dette fullt og helt for egen risiko. Spilloperatøren forbeholder seg retten til å avslutte enhver lenke og lenke program når som helst.

14. IMMATERIELLE RETTIGHETER

14.1 Alt innhold på Nettstedet, som for eksempel tekst, grafikk, logoer, knappe ikoner, bilder, lydklipp, digitalt opplastbart materiale og programvare er eid eller lisensiert av Spilloperatøren. Du har ikke tillatelse til å aksessere, skrive ut eller laste ned deler av materialet fra Nettstedet med mindre uttrykkelig tillatelse er gitt og da kun for din personlige og ikke-kommersielle bruk. Informasjon på Nettstedet skal ikke endres, distribueres eller vises uten Spilloperatørens uttrykkelige samtykke.

14.2 Spilloperatørens varemerker, forretningskjennetegn, og andre symboler inkludert i eller henvist til på Nettstedet ("Merkene") er beskyttet av nasjonale og internasjonale varemerkelover. All bruk av Merkene er strengt forbudt uten Spilloperatørens skriftlige forhåndssamtykke. Merkene kan ikke benyttes i sammenheng med noe produkt eller noen tjeneste som ikke er godkjent av Spilloperatøren eller på noen måte hvor det er sannsynlighet for at dette kan skape forvirring eller forvekslingsfare hos forbrukere eller som virker nedsettende eller diskrediterer Spilloperatøren. Spilleren får ingen rettigheter i relasjon til Merkene eller noe annet materiale på Nettstedet. Brudd på en eller flere av disse bestemmelsene kan medføre erstatningsansvar.

14.3 Dersom du laster opp eller publiserer materiale til eller på Nettstedet (inkludert men ikke begrenset til kommentarer, forslag, rapporter om problemer, rapporter om feil, ideer om design) er du enig i at du automatisk gir Spilloperatøren en ikke-eksklusiv, vederlagsfri, verdensomspennende og evigvarende rett til å bruke, endre, inkorporere og reprodusere slikt materiale på enhver måte og du fraskriver deg alle dine ideelle rettigheter i relasjon til slikt materiale.

15. ANSVARSBEGRENSNING OG ANSVARSFRASKRIVELSE

15.1 Så langt tillatt etter gjeldende rett, aksepterer hverken Spilloperatøren eller noen av Spilloperatøren sine konsernselskaper eller innholds- eller tjenesteleverandører noe ansvar for noe direkte, indirekte, spesielt, pønalt, tilfeldig, eksemplarisk eller konsekvenstap av noe slag som springer ut av eller er relatert til din tilgang til og bruk av Nettstedet og/eller tjenestene som gjøres tilgjengelig av Spilloperatøren. Under enhver omstendighet skal Spilloperatørens totale ansvar overfor deg for alle skader, tap og andre krav ikke overstige det beløpet du har satt inn på din Spillerkonto i løpet av de siste 90 dager regnet fra den datoen hendelsen skjedde.

15.2 Spilloperatøren garanterer ikke at Nettstedet eller de tjenester som gjøres tilgjengelig av Spilloperatøren vil bli levert uten forstyrrelser, interferens, forsinkelser eller andre typer av feil og ei heller at eventuelle feil vil bli rettet. Nettstedet og tjenestene leveres på "as-is" basis, dvs som de er.

15.3 Hvis Spilloperatøren, på grunn av en teknisk feil i systemene som Spilloperatøren lisensierer fra sine leverandører eller av annen årsak utenfor Spilloperatørens rimelige kontroll, utfører en feilaktig utbetaling til Spillerkontoen, så skal slik feilbetaling betales tilbake til Spilloperatøren så snart feilen har blitt identifisert. Spilloperatøren har rett til å ta tilbake slik feilbetaling uten forhåndssamtykke fra Spilleren. Slik feilbetaling skal sees på som en gjeld til Spilloperatøren inntil feilen er rettet opp. Spilleren er forpliktet til å informere Spilloperatøren straks vedkommende blir oppmerksom på en feilbetaling.

16. TILLEGG OG ENDRINGER

Spilloperatøren forbeholder seg retten til å endre eller legge til disse Brukervilkårene når som helst. Enhver endring av disse Brukervilkårene vil bli varslet Spillerne på forhånd og vil tre i kraft når de er akseptert av Spillerne. Dersom du ikke aksepterer de endrede eller nye Brukervilkår, kan du ikke aksessere, bruke eller fortsette å bruke Nettstedet eller noen tjeneste som gjøres tilgjengelig av Spilloperatøren. Spilloperatøren råder deg til å gjennomgå Brukervilkårene med jevne mellomrom for å være oppdatert om eventuelle endringer. Spilloperatøren forbeholder seg også retten til å endre eller modifisere innholdet på Nettstedet når som helst og uten forhåndsvarsel og skal ikke kunne holdes ansvarlig overfor noen part på noen måte for mulige konsekvenser av slike endringer. Spilloperatøren kan suspendere, stanse eller begrense adgang til hele eller deler av Nettstedet og/eller sine tjenester når som helst og uten varsel.

17. FORCE MAJEURE

Enhver feil eller forsinkelse av Spilloperatøren i gjennomføringen av sine forpliktelser i sine tjenester skal ikke anses å være et brudd på forpliktelsene overfor deg dersom slik feil eller forsinkelse skyldes brann, oversvømmelse, jordskjelv, naturkrefter eller handlinger av Gud, svikt i offentlig strømforsyning, krigshandlinger, opptøyer, sivil ulydighet, opprør eller revolusjoner, streiker, lockout, problemer med arbeidskraft, beslutning av en domstol, svikt, forsinkelse eller forstyrrelser i Internett eller telekommunikasjonsnettverk, manglende levering eller utførelse av tredjepart eller noen annen liknende årsak utenfor Spilloperatørens rimelige kontroll. Spilloperatøren aksepterer ikke ansvar for de konsekvenser som springer ut av noen slike force majeure hendelser.

18. BRUKERVILKÅRENE

Disse Brukervilkårene utgjør den hele og fulle avtalen mellom deg og Spilloperatøren og erstatter enhver tidligere og eksisterende avtaler vedrørende Nettstedet og de tjenester som gjøres tilgjengelig av Spilloperatøren. Du erkjenner at Spilloperatøren ikke har gitt noen garantier, inneståelser, løfter eller avtaler med deg vedrørende de forhold som er adressert av Brukervilkårene og som ikke er inntatt i disse Brukervilkårene.

19. LOVVALG OG TVISTER

Ved å aksessere Nettstedet og/eller registrere deg som en Spiller sier du deg enig i at alle forhold som relaterer seg til din tilgang til og bruk av Nettstedet og de tjenester som gjøres tilgjengelig av Spilloperatøren skal reguleres av og være konstruert i samsvar med Maltas lover, uten å gi virkning til noen prinsipper om internasjonale lovvalgsregler. Enhver tvist som springer ut av din bruk av Nettstedet og/eller Spilloperatørens tjenester skal avgjøres av domstolene på Malta og du aksepterer å underkaste deg disse domstoler som eksklusiv jurisdiksjon.

* * * * *

20. BETALINGSMULIGHETER OG GEBYRER

20.1 Innskuddsvalg

SE

NO

FIN

(a)

VISA

x

x

x

(b)

Master Card

x

   

(c)

Neteller

x

x

x

(d)

Click2Pay

x

x

x

(e)

Moneybookers

x

x

x

(f)

Instantbank (Gluepay)

x

x

x

(g)

Entropay

 

x

 

20.2 Uttaksvalg

 

SE

NO

FIN

(a)

Neteller

x

x

x

(b)

Click2Pay

x

x

x

(c)

Moneybookers

x

x

x

(d)

Instantbank (Gluepay)

x

x

x

(e)

Payson

x

x

 

20.3 Gebyr og minimumsbeløp

(a)

Minimums-innskudd

100 SEK

100 NOK

10 EUR

(b)

Minste Uttaksbeløp

150 SEK

150 NOK

15 EUR

(c)

Gebyr

30 SEK

30 NOK

3 EUR

(d)

Servicegebyr

50 SEK

50 NOK

5 EUR

Belastes månedlig på Inaktive konti så lenge kontoballansen er positiv.

På Spillerens forespørsel vil Spilloperatøren refundere servicegebyr trukket fra Spillerkontoen når Spilleren reaktiverer hans/hennes konto hos Spilloperatøren.

* * * * *

Telefonsupporten
+800 56 690

Velkommen til mailsupport

Vi svarer på dine spørsmål og hjelper deg så fort som mulig, alltid innen 10 minutter fra kl. 09:00 til 00:00 på hverdager og 13:00-00:00 på lørdager og 13:00-21:00 på søndager. Vær oppmerksom på at vi jobber så fort vi kan og at det noen ganger kan ta lengre tid under stor pågang.

Send

Forhold

Vi i Mamamia Bingo har gjort endringer i vår eksisterende forhold.

Læse Vilkår

Akseptere Fornekte