MamaMia Bingo spill vilkår

Vilkår

 

BRUKERVILKÅR

mamamiabingo.com

Versjon 20

Read terms of use in English HERE!

Oppdatert 5. august 2014

 

Vær vennlig og les disse Brukervilkårene nøye før du bruker dette Nettstedet og/eller noen tjeneste som tilbys av Spilloperatøren. Ved å bruke Nettstedet og/eller tjeneste som gjøres tilgjengelig av Spilloperatøren aksepterer du å være bundet av disse Brukervilkårene. Dersom du ikke ønsker å være bundet av disse Brukervilkårene skal du ikke gå inn på eller bruke Nettstedet eller noen tjeneste tilgjengeliggjort av Spilloperatøren.

 

1. Generelt

2. Bruk av nettstedet og tjenester

3. Innskudd og innsatser

4. Avbrytelser

5. Uttak

6. Sosialt ansvar og egenbeskyttelse

7. Bonuser og gratisspinn

8. Spillspesifikke vilkår

9. Gevinster og premier

10. Chatterom

11. Brukerstøtte og klager

12. Avslutning, stenging og sperring av spillerkonto

13. Personopplysninger

14. Lokale lover og forhold

15. Lenker

16. Immaterielle rettigheter

17. Ansvarsbegrensning og ansvarsfraskrivelse

18. Tillegg og endringer

19. Force Majeure

20. Brukervilkårene

21. Lovvalg og tvister

22. Betalingsvilkår og avgifter

 

 

 

 

1.                   GENERELT

 

1.1                 Bonnier Gaming Malta Ltd, med foretaksnummer C 38582, 85 St John Street, Valletta, Malta (“Spilloperatøren”) tilbyr bingo- og kasinospill på nettstedet www.mamamiabingo.com (”Nettsiden”) og er et av selskapene inkludert i Albert Bonnier AB konsernet (heretter samlet referert til som "Bonnier-konsernet"). Brukervilkårene gjelder kun for bruken av nettstedet og gjelder ikke for bruk av andre nettsteder som tilgjengeliggjøres av Spilloperatøren eller noen annen juridisk enhet i Bonnier-konsernet.

 

Spilloperatøren er lisensiert og regulert på Malta av det Maltesiske Lotteri og Spilltilsyn (“LGA”). Denne Nettsiden tilbys på basis av følgende spill-lisenser (samlet benevnt som "Spill-lisensen") utstedt og regulert av LGA.

 

- Kasino Lisens Klasse 1/4 (LGA/CL1/254/2008 – utstedt 16. februar 2010)

- Kasino Lisens Klasse 1/4 (LGA/CL1/728/2011 – utstedt 22. januar 2013)

- Bingo Lisens Klasse 3 (LGA/CL3/254/2006 – utstedt 28. juni 2012)

 

1.2                 Det kontraktsmessige forholdet mellom deg som en Spiller (heretter "du"/"deg" eller "Spilleren ") og Spilloperatøren, din bruk av dette Nettstedet og spillene, og andre tjenester tilgjengeliggjort av Spilloperatøren, reguleres av disse Brukervilkårene, Spill-Lisensen og lovgivningen på Malta.

 

1.3                 Spilling på Nettstedet er begrenset til personer med lovlig alder i henhold til reglene om dette i den jurisdiksjonen Spilleren er bosatt, og personer som har registrert seg som en Spiller og som innehar en Spillerkonto hos Spilloperatøren. Uavhengig av det ovenstående er det under ingen omstendigheter tillatt for en person å registrere seg eller spille dersom han/hun er under 18 år. Alle midler satt inn av og alle gevinster vunnet av enhver slik person vil kunne tapes til fordel for LGA. Se også Punkt 14 nedenfor vedrørende restriksjoner for spillere fra visse land. Ansatte hos Spilloperatøren, deres lisensutgivere, distributører, middelmenn, agenter og datterselskaper er ikke kvalifisert for deltakelse i Spillene.

 

1.4                 Spilleren forstår og erkjenner at spillene og de nettsamfunnstjenester som gjøres tilgjengelig på Nettstedet kun er til underholdningsformål. Det er strengt forbudt å bruke Nettstedet til andre formål eller med andre intensjoner. Du erklærer herved at din interesse i spillene og nettsamfunnstjenestene som gjøres tilgjengelig av Spilloperatøren er av personlig karakter.

 

1.5                 Spilleren erkjenner og aksepterer at han/hun ikke vil bli involvert i noen svikefull, upassende, konstruert, misledende, fikset, manipulert eller annen ulovlig aktivitet i relasjon til Nettstedet eller tjenester som tilgjengeliggjøres av Spilloperatøren, inkludert men uten å være begrenset til bruken av programvareassisterte metoder eller teknikker, eller andre innredninger ved deltakelse i noen av spillene eller ved manipulering av Spilloperatørens spillsystemer som kan forstyrre normalt spill, eller forsøke å samarbeide med en annen Spiller om Spill eller deltakelse med intensjon om å tape penger til en annen Spiller (sjetongdumping), eller oppgi ukorrekte opplysninger. Slik oppførsel er strengt forbudt og ved forekomst av slik oppførsel forbeholder Spilloperatøren seg retten til å uten begrensninger ta i bruk de virkemidler som anses nødvendig, inkludert umiddelbart å stenge Spillerens konto og ugyldiggjøre enhver innsats Spilleren har plassert ved å benytte slike svindelmetoder.

 

1.6                 Dersom en Spillers konto har blitt Lukket i henhold til Punkt 1.5 ovenfor, vil Spilloperatøren gjenåpne Spillerens konto dersom Spilleren retter en klage og gir Spilloperatøren rimelig bevis på at Spilleren ikke har vært involvert i nevnte ulovlige aktiviteter. Spilleren må oppgi slike rimelige bevis til Spilloperatøren senest innen seks (6) måneder fra datoen Spillerens konto ble lukket. Hvis ikke mister Spilleren retten til midlene på den stengte Spillerkontoen, og midlene beslaglegges av Spilloperatøren. Prosedyren for å rette en klage er beskrevet i avsnittet ”Klager” nedenfor.

 

1.7                 Ved å registrere deg på Nettsiden erkjenner og bekrefter du din fulle aksept av disse Brukervilkårene, samt at du forstår de rettigheter, forpliktelser og vilkår som ligger herunder. Dersom en Spiller ikke fullt ut forstår og aksepterer disse Brukervilkårene tillates ikke Spilleren å registrere seg på Nettsiden, og heller ikke delta på noe av det som Spilloperatøren arrangerer. Brukervilkårene gjøres tilgjengelig i forskjellige språkversjoner. De forskjellige språkversjonene av Brukervilkårene reflekterer de samme prinsippene. Dersom det er uoverensstemmelser mellom de forskjellige språkversjonene så skal den engelskspråklige versjonen gjelde.

 

2.                   BRUK AV NETTSTEDET OG TJENESTER

 

2.1                 For å kunne benytte tjenestene som gjøres tilgjengelig av Spilloperatøren må Spilleren åpne en konto (en "Spillerkonto). Det er kun tillatt med én Spillerkonto per Spiller og Spillere må registrere seg personlig. Spilloperatøren forbeholder seg retten til å nekte enhver søknad om Spillerkonto.  Uavhengig av det foregående vil Spilloperatøren stå ved sine allerede inngåtte kontraktsrettslige forpliktelser.

 

2.2                 Spilleren (i dette tilfellet også inkludert enhver person som søker om å få bli en Spiller) skal alltid gi og vedlikeholde komplette og korrekte opplysninger til Spilloperatøren. Du erkjenner herved at dersom noe av de opplysningene du gir Spilloperatøren er falske eller ufullstendige, så vil Spilloperatøren ikke akseptere din registrering som Spiller. Dersom du allerede er registrert som Spiller hos Spilloperatøren så har Spilloperatøren rett og plikt til å kansellere din registrering som Spiller og stenge din Spillerkonto. Spilleren er forpliktet til, på anmodning fra Spilloperatøren, å levere offisielle skriftlige dokumenter som for eksempel en strømregning, bankkontoutskrift eller annen skriftlig dokumentasjon som Spilloperatøren anser som nødvendig for å bekrefte riktigheten av de opplysningene oppgitt av Spilleren i forbindelse med registreringen eller påfølgende bekreftelsesprosedyrer.

 

2.3                 For å kunne åpne en Spillerkonto hos Spilloperatøren må Spilleren fylle ut det relevante nettbaserte søknadsskjemaet, og som minimum gi Spilloperatøren følgende opplysninger:

 

(a)                  Spillerens navn og adresse

(b)                  Bekreftelse på at Spilleren er minst atten år gammel

(c)                  En gyldig e-postadresse som tilhører Spilleren

 

2.4                 Ved registrering må Spilleren velge et brukernavn og et passord. Passordet må bestå av minimum 8 tegn, det anbefales at passordet inneholder både bokstaver og tall. Spillere må alltid logge seg inn med sitt brukernavn og passord når de går inn på Nettstedet og sin Spillerkonto. Spillere tillates ikke å la noen annen person enn seg selv bruke sin Spillerkonto, gå inn på og/eller bruke noe materiale eller informasjon fra spillsystemet, akseptere noen pris/premie, eller å delta i noen spill. Det er strengt forbudt å selge, overføre og/eller skaffe seg konto til eller fra andre Spillere.

 

2.5                 Passord må aldri skrives ned eller kommuniseres til en annen person, og bør endres regelmessig. Du er forpliktet til å holde din kontoinformasjon, brukernavn og passord hemmelig og konfidensielt. Du er personlig ansvarlig for all bruk av tjenestene gjennom ditt brukernavn og passord. Dersom du blir oppmerksom på kjent eller antatt uautorisert bruk av din Spillerkonto eller på sikkerhetsbrudd, skal du umiddelbart varsle Spilloperatøren om dette slik at Spillerkontoen din kan utestenges. Enhver uautorisert bruk av ditt brukernavn og passord skal anses å være utført av deg, og du er ansvarlig for alle belastninger som skjer mot din Spillerkonto inntil slikt varsel er gitt til Spilloperatøren. Dersom en Spiller gir bort, deler eller mister sitt brukernavn og/eller passord, så er Spilloperatøren ikke ansvarlig for noe tap eller skade som er en følge av dette.

 

2.6                 En Spillerkonto kan ha følgende status:

 

Åpen:             En Spillerkonto kan kun åpnes av Spilleren, og forblir åpen så lenge kontoen ikke er klassifisert som Stengt, Inaktiv eller Sovende av Spilloperatøren, eller den er Sperret eller Avsluttet av Spilleren ("Åpen").

 

Stengt: En Spillerkonto kan stenges (midlertidig eller permanent) av Spilloperatøren i samsvar med disse Brukervilkårene (“Stengt”).

 

Inaktiv: En Spillerkonto vil automatisk bli klassifisert som inaktiv dersom ingen innlogging eller utlogging har funnet sted på Spillerkontoen i løpet av en periode på mer enn tolv (12) påfølgende måneder ("Inaktiv"). I overensstemmelse med Punkt 22, vil Spilloperatøren belaste et servicegebyr for kostnaden påløpt Spilloperatøren for opprettholdelse av den Inaktive Kontoen inntil Spillerens kontostatus er endret til Åpen, Sovende, Stengt eller Avsluttet ("Tjenestegebyr").

 

Sovende: En Spillerkonto vil automatisk bli klassifisert som sovende dersom ingen innlogging eller utlogging har funnet på Spillerens Spillerkonto i løpet av en sammenhengende periode på tretti (30) måneder ("Sovende"). Når en konto er klassifisert som Sovende gjelder Punkt 12.3.

 

Sperret: En Spillerkonto kan sperres av Spilleren i samsvar med Punkt 12.5 nedenfor når Spilleren ønsker en pause fra spill ("Sperret"). Når en konto er Sperret påløper ingen ytterligere gebyrer.

 

Avsluttes: En Spillerkonto kan Avsluttes av Spilleren med den virkning at en ny Spillerkonto ikke kan åpnes før det har gått 30 dager fra den dagen Spilleren avsluttet sin Spillerkonto ("Avsluttet").

 

3.                   INNSKUDD OG INNSATSER

 

3.1                 Spilloperatøren aksepterer ikke kontantinnskudd til Spillerkontoen. Innskudd kan kun gjøres via Nettstedet. Tilgjengelige betalingsmetoder, tilknyttede gebyrer og krav er beskrevet i Punkt 22. Detaljert informasjon vedrørende betalingsmetodene er tilgjengelige på Nettstedet.

 

3.2                 Valutaen på Spillerens Konto bestemmes ved registrering.

 

3.3                 En Spiller kan gå inn på sin Spillerkonto straks etter at innskudd er foretatt og betalingsleverandøren har bekreftet transaksjonen. En Spiller kan plassere innsats straks Spilleren har tilgang til de midler som befinner seg på Spillerkontoen. Alle innskudd skjer i sanntid og dersom det er gjennomført på en vellykket måte krediteres innskuddet Spillerkontoen umiddelbart. Ingen innskudd kan reverseres.

 

3.4                 En innsats kan kun gjøres over internett. Spilloperatøren vil ikke akseptere innsats fra en Spiller med mindre Spillerkontoen har tilstrekkelig dekning for å dekke innsatsbeløpet. Spilloperatøren forbeholder seg retten til å nekte eller begrense enhver innsats. Spilloperatøren gir ikke kreditt og Spilleren skal ikke benytte beløp som feilaktig er kreditert til formål å plassere en innsats. Spilleren skal ikke behandle Spilloperatøren som en finansinstitusjon. Hverken innskudd eller gevinster er rentebærende, dvs. at Spilleren vil ikke motta noen renter av innestående på Spillerkontoen. Spillere har ikke lov til å foreta overføringer mellom Spillere eller mellom forskjellige Spillerkontoer.

 

3.5                 Innskudd som skjer inn på en Spillerkonto må benyttes som innsats i spill på Nettstedet. Enhver innsats er bindende for Spilleren når den er gjort og kan ikke kanselleres. Dersom en innsats plasseres ved å bruke brukernavnet og passordet til en Spiller, anses det å ha blitt gjort av spilleren og er følgelig gyldig.

 

3.6                 Overalt hvor det er mulig bestreber Spilloperatøren å sikre full beskyttelse for alle Spillere og deres innsatser. Det er imidlertid visse forhold som ligger utenfor Spilloperatørens kontroll. Spilleren erkjenner at spillene spilles over Internett, og; når det gjelder mobilt utstyr, eventuelt også over mobiltelefonnettverk. Dette er kommunikasjonsmedier som er kjent for ikke å være perfekte. Dersom en Spiller har plassert en innsats i et spill, med unntak ved kjøp av et Bingobrett, men ikke har startet spillet når han blir frakoblet grunnet en teknisk svikt, så vil spillet ikke skje. Dersom Spilleren har plassert en innsats i et spill og har begynt spillet når vedkommende ble frakoblet, vil spillet bli lagret på spillets servere og innsatsen vil stå og resultatet vil bli reflektert i Spillerkontoens status. Dersom Spilleren vinner vil beløpet bli kreditert Spillerkontoen. Kjøp av Bingobrett er endelige og trekningen vil skje uavhengig av om Spilleren er tilkoblet spillet eller ikke. Spilleren forstår at ved frakobling vil den informasjonen som ligger lagret på spillets server være endelig og avgjørende ved bestemmelse av vilkårene for  innsatser som er gjort og under hvilke omstendigheter slike innsatser er gjort. Spilloperatøren forbeholder seg retten til å til enhver tid og uten forhåndsvarsel kunne opphøre tilbudet av et annonsert spill, og å trekke tilbake en planlagt spillaktivitet. I slike tilfeller vil alle påbegynte, men ikke fullførte spill, bli annullert og innsatser blir tilbakebetalt Spilleren.

 

3.7                 I samsvar med Punkt 22, gjelder et minimumsbeløp for alle enkeltoverføringer (innskudd) til en Spillerkonto ("Minimumsinnskudd). Dersom en overføring først er akseptert slik at dette vises på Spillerkontoen, og Spilloperatøren deretter mottar melding fra kortutsteder om at overføringen av en eller annen grunn skal reverseres, vil Spilloperatøren midlertidig Stenge Spillerkontoen ved mistanke om svindel eller stjålet kredittkort.

 

3.8                 Det kan tenkes at finansinstitusjoner, kortselskaper, banker og andre tredjeparts betalingsleverandører krever et gebyr for å gjennomføre betalingstransaksjoner ("Tredjeparts Transaksjonsgebyrer"). Spilleren er ansvarlig for å betale alle slike Tredjeparts Transaksjonsgebyrer. Spilloperatøren kan belaste innskuddsgebyrer som beskrevet i Punkt 22.

 

3.9                 Spilloperatøren vil overvåke alle innsatser og kontotransaksjoner. Det er forbudt og ulovlig å sette inn penger som er ulovlig fremskaffet. Derfor vil alle transaksjoner kontrolleres for å forhindre hvitvasking av penger. Alle mistenkelige transaksjoner vil bli rapportert til Spilloperatørens ansvarlige for forhindring av pengehvitvasking, som rapportere til og bistår de relevante myndigheter.

 

3.10                En Spiller kan når det måtte være logge inn på kontoen sin og se et kontoutdrag, som vil vise alle transaksjoner skjedd på kontoen. Dette inkluderer innskudd, bonuser, gevinster, innsatser og uttak. Skulle Spilleren oppdage feil må dette meddeles til Spilloperatøren umiddelbart slik at feilen kan bli undersøkt. Spillere må rapportere slike feil innen 90 dager fra når feilen først gjorde seg gjeldende på nettsidens kontoutskrift.

 

4.                   AVBRYTELSER

 

4.1                 I tilfelle av:

 

a)                   feil ved et spill;

b)                   enhver bruk av Nettstedet som ikke ligger i intensjonen bak dets sammensetning;

c)                   enhver bruk av Nettstedet i strid med disse Brukervilkårene;

d)                   en opplagt skrivefeil i en utbetalingsoversikt; eller

e)                   enhver innsats eller kontotransaksjon fremskaffet med ulovlige midler eller på annen måte relatert til slike transaksjoner som beskrevet under Punkt 3.8 ovenfor,

 

så skal alle relaterte innsatser anses for å være ugyldige, og Spillerens Konto vil bringes tilbake til åpningsbalansen (for å unngå misforståelser presiseres at kontoens balanse er den balansen Spilleren hadde på Spillerkontoen før den feilaktige innsatsaktiviteten). Ved feil som tilskrives Spilloperatørens leverandører eller tredjeparter gjelder Punkt 17.3 nedenfor.

 

4.1                 Spilloperatøren forbeholder seg retten til å på eget skjønn erklære en innsats for annullert dersom det anses som åpenbart at et eller flere av følgende forhold har oppstått:

 

a)                   Spilleren, og/eller personer tilknyttet Spilleren, har direkte eller indirekte påvirket utfallet av en hendelse;

b)                   Spilleren, og/eller personer tilknyttet Spilleren, har omgår reglene til Spilloperatøren direkte eller indirekte;

c)                   resultatet av en hendelse har blitt styrt av eller er direkte påvirket av kriminell aktivitet;

d)                   oddsen til en hendelse har blitt betydelig endret grunnet offentlig kunngjøring relatert til hendelsen;

e)                   innsatser som er plassert men som ellers ikke ville blitt godtatt i perioder hvor Nettsiden har blitt påvirket av tekniske problemer;

f)                    grunnet feil, slik som en tabbe, skrivefeil, teknisk feil, forrce majeure eller annet, og de innsatser som er tilbudt, plassert og/eller akseptert grunnet denne feilen.

 

5.                   UTBETALINGER

 

5.1                 Tilgjengelige alternativer for uttak og tilknyttede avgifter og regler er beskrevet i Punkt 22. Detaljert informasjon om de uttaksmuligheter som er mulige finnes på Nettstedet.

 

5.2                 Spilleren har alltid tilgang til sine innskudd og gevinster (betinget av omsetningskravet til bonuspenger som angitt nedenfor). Dersom  det opprinnelige Minimumsinnskuddet (slik det fremgår av Punkt 22) har vært satset minst fem ganger, kan Spilleren når som helst be om en utbetaling fra sin Spillerkonto. Spilloperatøren vil gjennomføre utbetalinger innen tre bankdager. I samsvar med Punkt 22 er det et minste uttaksbeløp ("Minste Uttaksbeløp").

 

5.3                 Ved kumulative utbetalinger over et beløp tilsvarende EUR 2000 vil Spilloperatøren gjennomføre en identifikasjons- bekreftelsesprosess for å fastslå Spillerens identitet,  alder og bosted. Spilloperatøren forbeholder seg også retten til å gjennomføre slike bekreftelsesprosedyrer i forbindelse med utbetalinger der beløpet er mindre enn et beløp tilsvarende EUR 2000.

 

5.4                 Dersom Spilleren ønsker å ta ut et beløp som er mindre enn Minste Uttaksbeløp har Spilloperatøren rett til å ta et gebyr i henhold til Punkt 22 ("Gebyr"). fra Spillerkontoen. Dersom Spilleren Avslutter Spillerkontoen, vil innestående beløp (unntatt bonuspenger) bli overført til den bankkontoen eller det kredittkortet som ble benyttet da pengene ble betalt inn på Spillerkontoen.

 

5.5                 Spilloperatøren tilstreber aktivt å bekjempe hvitvasking av penger. Alle transaksjoner kontrolleres for å forhindre hvitvasking av penger. Mistenkelige transaksjoner vil bli rapportert til relevante myndigheter. Standard prosedyre er at utbetalinger fra en Spillerkonto til en Spiller vil skje til den bankkontoen eller det kredittkortet som ble benyttet da pengene ble betalt inn på Spillerkontoen. I den grad det anses mulig av Spilloperatøren, vil transaksjoner gjøres i samsvar med de valg av utbetalingsmetoder Spilleren har gjort. Spilloperatøren forbeholder seg imidlertid retten til alltid å gjøre det endelige valget vedrørende utbetalingsmetode. Avhengig av Spillerens eller Spilloperatørens valg av utbetalingsmetode, så vil utbetalinger kunne innebære betaling av gebyr til tredjepart, som for eksempel banker og finansinstitusjoner. Informasjon vedrørende de til enhver tid gjeldende aktuelle gebyrer er gjort tilgjengelig på Nettstedet under "Min Konto" og "Innstillinger". Spilleren forstår og aksepterer at slike gebyrer og andre gebyrer som skal betales til tredjeparter skal betales av Spilleren. Dersom Spilleren ikke har oppgitt en bankkonto, skal Spilleren fakse en kopi av Spillerens identifikasjonsdokumenter til Spilloperatøren og informere Spilloperatøren om den bankkontoen som utbetalinger skal skje til.

 

5.6                 Før noen utbetalinger kan foretas har Spilloperatøren rett til å be om et gyldig identifikasjonsdokument, for eksempel en kopi av pass, førerkort eller et annet gyldig identifikasjonsdokument. Spilloperatøren forbeholder seg retten til å på etter eget valg avgjøre hvilke identifikasjonsdokumenter som er akseptable. Dersom Spilleren har satt inn et beløp med kredittkort eller debetkort, eller dersom Spilleren har bedt om at en utbetaling skal skje til et kredittkort eller debetkort, har Spilloperatøren rett til å be om kopier av både forsiden og baksiden av det relevante kortet. For Spillerens egen sikkerhet anbefaler Spilloperatøren at Spilleren kun viser de seks (6) første tallene og de fire (4) siste tallene på kredittkortet eller debetkortet når kopi av kortet leveres. CVV/CVV2 nummeret på kredittkortet eller debetkortet bør ikke være synlig på kopien.

 

5.7                 Finansinstitusjoner, banker og andre Tredjeparts Betalingssleverandører vil kunne kreve Tredjeparts Transaksjonsgebyrer. Spilleren er ansvarlig for å betale ethvert Tredjeparts Transaksjonsgebyr,

 

5.8                 Spilloperatøren forbeholder seg retten til å nekte utbetalinger fra Spillerkontoen og til å Stenge en Spillerkonto dersom den ikke benyttes til å plassere innsats på Nettstedet og/eller dersom det er mistanke om misbruk av Spilloperatørens tjenester, svindel eller annen kriminell handling.

 

6.                   SOSIALT ANSVAR OG EGENBESKYTTELSE

 

6.1                 Spilleren og Spilloperatøren er kjent med den risiko som ligger i overdreven spilling. For å minimere denne risikoen kan Spilleren på frivillig basis sette begrensninger på Spillerens spillvirksomhet gjennom følgende metoder ("Spillebegrensninger"):

 

(a)                  Sette en begrensning på den tiden en Spiller har lov til å spille i en angitt økt.

(b)                  Sette en begrensning på det totale beløpet en Spiller kan sette som innsats i løpet av en                     angitt tidsperiode.

(c)                  Sette en begrensning på det totale tap en Spiller kan pådra seg i løpet av en angitt tidsperiode.

(d)                  Sette en begrensning på det beløpet Spilleren har lov til å foreta som innskudd inn på Spillerkontoen per uke.

(e)                  Sperre Spillerkontoen. En sperring av Spillerkontoen kan være effektiv for de følgende periodene:

i.                    En uke

ii.                   To uker

iii.                   En måned

iv.                  Tre måneder

v.                   Seks måneder

 

En konto som har vært sperret for en av de ovennevnte periodene kan ikke åpnes igjen før hele perioden er utløpt, selv om Spilleren ønsker å gjøre dette. Spilleren kan også sperre Spillerkontoen for et ubestemt tidsrom. En konto som har vært sperret for et ubestemt tidsrom kan gjenåpnes syv dager etter at Spilloperatøren har mottatt slik henvendelse.

 

6.2                 Ovennevnte Spillebegrensninger legges inn ved å kontakte Brukerstøtten direkte inn på Nettstedet (Brukerstøtte/Kontakt oss/Velg tema/Begrensninger) eller ved en skriftlig henvendelse. En ønsket Spillebegrensning vil ha virkning straks Spilleren mottar bekreftelse per e-post fra Brukerstøtten. Same prosedyre følges dersom en tidligere Spillebegrensing skal justeres ned. Spilleren må følge Spilloperatørens instruksjoner for å iverksette en Spillebegrensning. Dersom en Spillebegrensning er hevet eller fjernet, vil en slik endring tre i kraft syv dager etter at Spilloperatøren har mottatt en slik henvendelse. En Spillebegrensning vil være i kraft frem til Spilleren har trukket tilbake eller endret begrensningen. Spilloperatøren vil ikke akseptere innsatser gjort av Spilleren som er i strid med Spillebegrensninger.

 

 

 

7.                   BONUSER OG GRATISSPINN

 

7.1                 Spilloperatøren vil fra tid til annen gi bonuspenger til Spillere som håndteres separat. Spilloperatøren forbeholder seg retten til å nekte eller oppheve bonuser når som helst og uten noen spesiell grunn. Bonuspenger kan ikke under noen omstendigheter utbetales fra Spillerkontoen. Dersom en Spiller tilbakekaller penger fra sin Spillerkonto og det fremdeles er bonuspenger på Spillerkontoen som ikke har blitt brukt som innsats i henhold til Punkt 6.2, skal slike ubenyttede bonuspenger på Spillerkontoen automatisk gå tapt og vil ikke lenger være tilgjengelig for Spilleren.  Spilloperatøren anvender prinsippet om at kontantbeløp på Spillerkontoen først skal benyttes som betaling av spill før bonuser kan benyttes.

 

7.2                 I forhold til enkelte spill, må bonuspenger benyttes som innsats et visst antall ganger før eventuelle gevinster som resulterer i bruken av bonuspengene kan utbetales fra Spillerkontoen (dette kalles et omsetningskrav). Den høyeste tillatte innsatsen ved bruk av bonuspenger, inntil omsetningskravet er nådd, er 5 euro (50 SEK/50 NOK) per spinn og 0,05 EUR (0,50 SEK/0,50 NOK) per linjeinnsats. I forhold til denne regelen, er ett spinn definert som et spinn på ruletten, en hånd i ethvert bordspill, en innsats i Videopoker, et spinn på en spillmaskin, et lotterilodd eller et tilsvarende spill i kasinoet. Dersom en innsats er over denne grensen forbeholder Spilloperatøren seg retten til å avbryte innsatsen og annullere enhver gevinst fra innsatsen samt påfølgende bonuspengeinnsatser. Omsetningskravene er beskrevet på Nettstedet (https://www.mamamiabingo.com/sv/pages/bonuserbjudanden). Spilleren er ansvarlig for å forsikre seg om at Spilleren til enhver tid er kjent med vilkårene vedrørende omsetningskravene.

 

7.3                 En bonus og/eller et gratisspinn kan kun benyttes en gang per Spillerkonto. Det er ikke tillat på noen som helst måte for en Spiller å bruke en annen Spillerkonto for å omgå denne begrensningen og opptjene mer enn en bonus/et gratisspinn. Enhver bonus og/eller gratisspinn kan kun benyttes en gang av hver husholdning, familie, adresse, e-postadresse, IP-adresse og Spillerkonto som er benyttet fra datamaskiner i offentlige miljøer (som for eksempel skoler, arbeidsplasser og biblioteker). I tillegg forbeholder Spilloperatøren seg retten til å Stenge enhver Spillerkonto og beslaglegge alle eksisterende midler dersom Spilloperatøren mistenker at det foreligger noen form for misbruk, svindel eller annen uberettiget bruk av Spillerkontoen.

 

7.4                 Vennligst merk at det er ikke tillatt å benytte bonuspengene til spill på noen av Bordspillene, Pokerspillene, Mega Joker, Jackpot6000 eller Video Poker-spill. De eneste gyldige spillene er Klassiske Automater, Videoautomater, Keno, Bingo, Golden Derby, Triple Wins, Cash Bomb og Vault assault. Spilling på automater med progressive jackpoter teller ikke med i omsetningskravene.

 

7.5                 En komplett liste over gjeldende bonustilbud som er tilgjengelige fra tid til annen offentliggjøres på Nettstedet (https://www.mamamiabingo.com/sv/pages/bonuserbjudanden).

 

7.6                 Spilloperatøren forbeholder seg retten til å nekte eller trekke tilbake bonustilbud når det måtte være. Ingen ytterligere skriftlig korrespondanse vil finne sted. Spilloperatørens beslutninger er endelige.

 

7.7                 Spilloperatøren forbeholder seg retten til å ekskludere Spilleren fra fremtidige bonuser dersom majoriteten av Spillerens innskudd over tid har skjedd sammen med bonustilbud.

 

7.8                 Alle gevinster som er et resultat av å ha gjort en innsats vil når man har bonuspenger anses som bonuspenger, og kan ikke tas ut før det opprinnelige omsetningskravet er innfridd.

 

7.9                 Utelatt med forsett.

 

7.10                Maksimal utbetaling fra en velkomstbonus uten innskudd eller fra gratisspinn (unntatt de som er tilknyttet en innskuddsbonus) er 100 EUR (1000 SEK/1000 NOK).

 

7.11                Alle gevinster under gratisspinn anes som bonuspenger og må omsettes i henhold til kravene før uttak er mulig.

 

7.12                Dersom en Spiller benytter en proxy-server eller lignende ved oppkobling til nettsiden for å kunne endre eller skjule Spillerens ekte identitet, eller endrer og/eller gjemmer den ekte identiteten på Spillerens datautstyr, forbeholder Spilloperatøren seg retten til å annullere enhver bonus og enhver gevinst under spill med bonuspenger.

 

 

8.                   SPILSPESIFIKKE VILKÅR

 

8.1                 Visse bestemmelser nedtegnet i dette kapittelet henviser til regler, vilkår og kontraktsmessige bestemmer for bestemte sider. Disse finnes under en separat lenke fra denne siden. Reglene lenket til fra denne siden er en integrert del av disse Reglene og Vilkårene.

 

8.2                 Spilleren skal følge alle og enhver av reglene i Spillet slik de fremstår i forbindelse med Spillet og/eller i samsvar med hjelpefiler slik som Husreglene og Husets Regelverk.

 

8.3                 Kasinoregler

8.3.1               Reglene for kasinospill finnes under hvert enkelt individuelle spill. Reglene for kasinoturneringer finnes i kasinoets lobby.

 

8.4                 Bingoregler

8.4.1               Les de fullstendige Reglene og Vilkårene for Bingo her

(https://www.mamamiabingo.com/sv/bingoregler.html).

 

9.                   GEVINSTER OG PREMIER

 

9.1                 Fra tid til annen vil det bli avholdt konkurranser på Nettstedet med forskjellige typer premier ("Konkurransepremier"). Disse konkurransene er fullstendig separate fra spillene, og Konkurransepremier vil følgelig ikke bli vist på historikken til Spillerkontoen. Konkurransepremier har en monetær verdi og vil ikke kunne byttes i penger. Spilloperatøren vil kontakte en Spiller som har vunnet en Konkurransepremie for å få bekreftet den adressen oppgitt ved registrering er korrekt. Spilleren må svare og bekrefte at adressen er korrekt før Spilloperatøren leverer Konkurransepremien. Enhver skatt som ilegges som følge av en Konkurransepremie skal betales av Spilleren.

 

9.2                 Ved å akseptere en gevinst eller premie er Spilleren enig i at Spilloperatøren kan foreslå for Spilleren at vedkommende deltar i PR og markedsføringsaktiviteter. Spilleren vil under ingen omstendighet være forpliktet til å delta i slike aktiviteter. Hvis Spilleren velger å delta i slike aktiviteter vil Spilloperatøren ikke betale noen form for kompensasjon annet enn gevinsten eller premien.

 

10.                 CHATTEROM

 

10.1                Formålet med chatterommene er å muliggjøre interaksjon mellom Spillere og levere en sosial opplevelse.

 

10.2                Kun registrerte Spillere kan gå inn på chatterommene, og du må være innlogget på Nettstedet for å kunne delta i en chat.

 

10.3                Ingen personer under 18 år tillates i chatterommene. Dersom en mindreårig får tilgang til en Spillers konto som eies av en voksen, vil Spilleren i det navnet navn Spillerkontoen er registrert på holdes ansvarlig for handlingene til den mindreårige.

 

10.4                Det kreves at Spillerne viser respekt og opprettholder en vennlig oppførsel ved bruk av Nettstedet og ved deltakelse i chatterom. Du skal ikke publisere eller overføre noen melding, data, bilde eller program som er injurierende, ærekrenkende, pornografisk, obskøn, fornærmende, ulovlig, rasistisk eller på annen måte støtende, eller som avslører private eller personlige forhold vedrørende en hvilken som helst person eller som innebærer en krenkelse av immaterielle rettigheter eller som på annen måte krenker noen annen rett hos enhver tredjepart. For å unngå misforståelser presiseres at sammensvergelser gjennom bruk av chatterom eller separate chatterom er uttrykkelig forbudt.  Spillere har ikke lov til å klage i chatterom. Alle klager må rettes til Brukerstøtten for å unngå forstyrrelser i chatterommet. Spillere har heller ikke lov til å (a) trakassere, baksnakke, injuriere, fornærme, misbruke og true andre, (b) diskutere andre bingonettsteder, annonser, eller ethvert annet nettsted, og (c) forsøke å rekruttere personer på vegne av andre nettsteder og (d) baksnakke eller injuriere Spilloperatørens ledelse, ansatte eller konsernselskaper, eller LGA. Spilloperatøren aksepterer ikke ansvar for noe materiale som er gjort tilgjengelig av Spillere.

 

10.5                Å rekruttere andre Spillere for penger, gaver, ytelser eller lån er strengt forbudt. Det er ikke tillatt å diskutere eller annonsere balansen på din konto da dette vil kunne føre til at andre Spillere kan føle seg urolige.

 

10.6                Ovennevnte regelverk er for å beskytte alle Spillere og intensjonen er å opprettholde et komfortabelt miljø i Spilloperatørens chatterom. Skulle en Spiller ikke handle i samsvar med det regelverket som beskrives, kan Spilloperatøren foreta seg det den anser passende for å gjenopprette et ordentlig miljø. Dette kan innebære sletting av meldinger og at Spilloperatøren ser seg nødt til å Avslutte en Spillerkonto. Ved misbruk forbeholder Spilloperatøren seg retten til å fjerne chatterom. I tillegg vil Spilloperatøren rapportere mistenkelige samtaler til LGA.

 

10.7                Chatterommene overvåkes av en Chat Moderator (angitt som ”CM”). Spillere er forpliktet til å respektere Chat Moderatoren og å følge avgjørelsene til denne. All korrespondanse i chatterommene logges og registreres, og vil kunne bli brukt som bevis i relasjon til vinnere i chattespill og ved ethvert brudd på disse Brukervilkårene.

 

10.8                Spilleren må bruke et alias som er innenfor det som anses å være god smak og kan ikke bruke et alias som har bokstavene "CM" foran seg eller som indikerer at Spilleren på noen som helst måte er tilknyttet eller assosiert med Spilloperatøren. Spilloperatøren forbeholder seg retten til, etter eget forgodtbefinnende, å be om at en Spiller endrer sitt alias. Dersom en Spiller nekter å endre sitt alias innen en periode på 48 timer, har Spilloperatøren rett til å Stenge denne Spillerens Spillerkonto i påvente av at Spilleren kontakter Brukerstøtten og endrer aliaset. Spillere kan kun endre sitt alias hver 30. dag, unntatt i de tilfeller der slik endring er krevet av Spilloperatøren.

 

10.9                Premier for chattespill gis tidvis til Spillere som deltar i chatterom. Premier for chattespill tilbys som en måte å tilføre ytterligere moro og sjanser for å vinne til regulære Spillere og chattere. Premier for chattespill er ment å øke chatternes nettbaserte spillopplevelse.

 

11.                 BRUKERSTØTTE OG KLAGER

 

11.1                Brukerstøtte gis og klager håndteres av Spilloperatøren gjennom nettbasert brukerstøtte ved å benytte kontaktskjemaet på Nettstedet (“Brukerstøtte”). Alle henvendelser og klager skal rettes skriftlig eller i elektronisk format til Brukerstøtten. En klage skal anses å ha blitt inngitt på en gyldig måte når den inneholder tydelige opplysninger om Spillerens identitet, og dekker alle relevante detaljer som har foranlediget klagen. Dersom du har lagt inn en forespørsel til Brukerstøtten må du gi betjeningen som bemanner Brukerstøtten tilstrekkelig tid til å respondere på din henvendelse eller klage. Klager vil normalt bli behandlet av Spilloperatøren innen to virkedager fra Spilleren har lagt inn sin klage. Dersom du ikke er fornøyd med Spilloperatørens håndtering av din klage kan du klage til det Maltesiske Lotteri og Spilltilsyn på complaints@lga.org.mt.

 

11.2                Ved avvik mellom utfallet av et spill slik disse er lagret i Spilloperatørens database, og det som er notert av Spilleren, skal den informasjonen som er registrert på Spilloperatørens spillserver anses å være den gyldige.

 

11.3                Å spamme Brukerstøtten (sende gjentatte kopier av samme melding) er forbudt. Spiller forbys å trakassere eller misbruke ansatte hos Brukerstøtten. Det bes om at Spillere henvender seg med sine problemstillinger uten å bruke obskøniteter eller truende språk.

 

11.4                Spillere har ikke lov til å diskutere en klage eller tiden klagen vært til behandling hos Spilloperatøren i chatterommene.

 

12.                 AVSLUTNING, SPERRING OG STENGING AV SPILLERKONTI

 

12.1                Spilloperatøren forbeholder seg retten til etter eget forgodtbefinnende Stenge Spillerkontoen og/eller de tjenestene som leveres av Spilloperatøren med umiddelbar virkning og uten forhåndsvarsel. Dersom Spilloperatøren ikke mistenker noe brudd på disse Brukervilkårene, så skal Spilloperatøren gjennomføre en utbetaling av Spillerens tilgjengelige midler, med fradrag for alle honorarer til tredjepart, innen rimelig tid etter Stengning. Dersom din Spillerkonto Stenges kan du ikke lenger bruke Nettstedet og/eller de tjenester som gjøres tilgjengelige av Spilloperatøren. Dersom din Spillerkonto Stenges grunnet brudd på disse Brukervilkårene, har Spilloperatøren rett til å ta tilbake alle gevinster som er utbetalt eller til å motregne gevinster mot innestående på Spillerkontoen.

 

12.2                Du aksepterer å holde Spilloperatøren, dets styremedlemmer, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere, leverandører og enhver tredjepart som leverer innhold og tjenester til Nettstedet skadesløs fra og mot alle tap, utgifter, skade og kostnader som er et resultat av ditt brudd på Brukervilkårene.

 

12.3                Spilleren aksepterer og erkjenner at Spillerkontoen automatisk vil bli klassifisert som Sovende dersom det ikke har vært noe innlogging eller utlogging på Spillerkontoen over en sammenhengende periode på tretti (30) måneder. Dersom en Spillerkonto blir klassifisert som Sovende, vil Spilloperatøren forsøke å kontakte Spilleren ved bruk av e-postadressen registrert for utbetalinger av innestående på Spillerkontoen, minus Spillerens bonuspenger. Dersom Spilloperatøren gjennom rimelige anstrengelser ikke klarer å kontakte Spilleren, vil pengene anses som tapt og bli utbetalt til LGA. En Spiller har ikke anledning til å fremme krav mot Spilloperatøren i de tilfeller  der Spilloperatøren har utbetalt balansen på en Spillerkonto til LGA.

 

12.4                En Spiller kan når som helst Avslutte sin Spillerkonto ved å kontakte Brukerstøtten gjennom kontaktskjemaet på Nettstedet. Dersom Spilleren velger å Avslutte sin Spillerkonto, vil Spilleren ikke kunne gjenåpne Spillerkontoen før det har gått 30 dager fra avslutningsdatoen. Med mindre Spilloperatøren mistenker brudd på disse Brukervilkårene skal Spilloperatøren foreta en utbetaling av Spillerens tilgjengelige midler, minus honorar til tredjeparter, innen rimelig tid fra avslutningen. Dersom Spilleren har brutt disse Brukervilkårene har Spilloperatøren rett til å trekke tilbake enhver gevinst som har blitt utbetalt eller motregne gevinster mot innestående på Spillerkontoen.

 

12.5                Spilleren kan når som helst Sperre Spillerkontoen ved å kontakte Brukerstøtten gjennom kontaktskjemaet på Nettstedet. Ved å Sperre Spillerkontoen vil Spilleren ikke kunne spille på nettstedet i det tidsrommet Spillerkontoen er Sperret av Spilleren. Spilleren har rett til å be om uttak fra Spillerkontoen også dersom Spillerens konto er sperret. En slik forespørsel må gjøres direkte til Brukerstøtten ved bruk av kontaktskjemaet på Nettstedet. En Spiller kan velge å Avslutte Spillerkontoen mens den er Sperret. Dersom det forekommer gjelder Punkt 12 .4. Når Spillerkontoen er reaktivert får Spilleren igjen full tilgang til Nettstedet og alle Brukervilkår gjelder.

 

13.                 PERSONOPPLYSNINGER

 

13.1                Spilloperatøren er forpliktet til å beskytte ditt privatliv og dine personopplysninger. Personopplysninger og finansiell informasjon om Spillere vil bli behandlet konfidensielt. Ifølge gjeldende lover og regler om spill, så kreves det imidlertid at Spilloperatøren fører en sikker nettbasert liste over alle registrerte Spillere som kan utleveres til LGA dersom LGA ber om dette. Av den grunn vil personopplysninger som er nødvendige for å identifisere en Spiller og Spillerens spilltransaksjoner ikke bli slettet selv om en Spillers Spillerkonto Stenges, Sperres eller Avsluttes. Spilloperatøren kan oppbevare slik informasjon så lenge det er påkrevd i henhold til gjeldende lover og regler om spill.

 

13.2                ”Personopplysninger” skal defineres som enhver opplysing om Spilleren som direkte eller indirekte identifiserer Spilleren. De typene Personopplysninger Spilloperatøren kan innhente fra Spilleren kan eksempelvis inkludere Spillerens navn, kontaktopplysninger, fødselsdato og fakturaopplysninger. De fleste typer Personopplysninger gis fra Spilleren på frivilling basis, mens noen innhentes automatisk av Spilloperatørens systemer slik som statistiske data om Spillerens bruk av Spilloperatørens nettside.

 

13.3                Kun der hvor det er nødvendig for at ansatte hos Spilloperatøren skal kunne utføres arbeidet sitt, har følgende ansatte tilgang til dine personopplysninger:

 

(a)                  Kvalitetsledere

(b)                  Brukerstøtteledere og medarbeidere

(c)                  Foretaks- og myndighetskontakter

(d)                  Datasikkerhetsledere

(e)                  Ledelse og Styremedlemmer

 

13.4                Spillerens personopplysninger vil ikke bli overført til tredjepart, med mindre slik overføring er nødvendig for å behandle henvendelser fra Spilleren, som for eksempel for å gjennomføre transaksjoner på Spillerkontoen eller ved deltakelse i spill, til å gjennomføre bekreftelsesprosedyrer eller fordi det ellers er påkrevd i henhold til lovgivning. Siden Spilloperatørens leverandører, tjenesteleverandører og selskaper i Bonnier-konsernet er ansvarlig for deler av den helhetlige funksjonen på eller ved driften av Nettstedet, kan personopplysninger overføres til slike tredjeparter, og Spilleren gir herved sitt samtykke til slike overføringer.

 

13.5                I samsvar med gjeldende personvernlovgivning samtykker herved Spilleren til lagring og håndtering av personlige opplysninger til bruk av Bonnier-konsernet, bruk i markedsføring inkludert elektroniske og digitale tjenester. Dette inkluderer en godkjenning av sammenstillingen av de personopplysningene du direkte eller indirekte har gitt (for eksempel gjennom nettleserkapsler) ved bruk av Bonnier-konsernets digitale tjenester. Samtykket som her er gitt er gyldig inntil du tilbakekaller det, og det er ikke betinget med et innskudd til Spillerens konto. Spilleren har retten til å tilbakekalle samtykket ved å kontakte Brukerstøtten. Ytterligere opplysninger med fullstendig informasjon om håndtering er personopplysninger er tilgjengelig i disse Brukervilkårene og på www.kunddata.bonnier.se.

 

13.6                Spilleren samtykker også til behandling og overføring av personopplysninger for det formålet å detektere og forhindre svindel samt annen kriminell aktivitet i relasjon til Spilloperatøren og andre selskaper i Bonnier-konsernet.

 

13.7                Ved å bruke dette Nettstedet og/eller en tjeneste som er gjort tilgjengelig av Spilloperatøren samtykker du til å motta henvendelser gjennom SMS, e-post og telefon. Skulle en Spiller ønske å trekke tilbake sitt samtykke til å motta slike henvendelser så gjør Spilleren dette ved å avregistrere seg. Dette skjer ved å endre innstillingene som finnes under Min Konto på Nettstedet .

 

14.                 LOKALE LOVER OG FORBUD

 

14.1                Det er ene og alene Spillerens ansvar å forstå lovene i hans/hennes bostedsjurisdiksjon som relaterer seg til alle aspekter ved det å spille hos Spilloperatøren. Din tilgang til Nettstedet skjer på ditt eget initiativ og du er ansvarlig for å overholde lokale lover dersom og i den grad lokale lover gjelder. Spilloperatøren gir ingen fremstillinger eller innrømmelser om at Nettstedet eller Spilloperatørens tjenester er passende, tilgjengelige eller tillatt i din jurisdiksjon. Spilloperatøren kan ikke gi noen juridiske råd vedrørende dette, og Spilloperatøren aksepterer overhodet ingen ansvar dersom en person handler i strid med noen lov eller forskrift når vedkommende gjør transaksjoner og samhandler med Spilloperatøren, uansett på hvilken måte dette måtte skje.

 

14.2                Grunnet gjeldende lover er det uttrykkelig forbudt for personer som er borger av eller bosatt i de følgende land å bruke Nettstedet og spille noen spill som gjøres tilgjengelig av Spilloperatøren. Ved å registrere deg som Spiller, bekrefter du at du ikke er borger av eller bosatt i noen av de følgende land; Danmark, De Forente Amerikanske Stater (USA) (inkludert territorier underlagt amerikansk råderett), Hong Kong, Tyrkia og Portugal.

 

15.                 LENKER

 

Nettstedet kan gjøre tilgjengelig lenker eller referanser til andre nettsteder. Spilloperatøren har ingen spesiell kunnskap om informasjon som gjøres tilgjengelig på slike nettsteder, og bifaller ikke selskaper eller produkter det er lenket til. Spilloperatøren har ikke noe ansvar for innholdet eller regelverket til slike nettsteder, og aksepterer ikke noe ansvar for noen skade som er et resultat av din tilgang til eller bruken av slike andre nettsteder. Dersom du velger å skaffe deg tilgang til noen av de tredjeparts nettstedene som det er lenket til på Nettstedet, gjør du dette fullt og helt på egen risiko. Spilloperatøren forbeholder seg retten til å avslutte enhver lenke og lenkeprogram når det måtte være.

 

16.                 IMMATERIELLE RETTIGHETER

 

16.1                Alt innhold på Nettstedet, som for eksempel tekst, grafikk, logoer, knappeikoner, bilder, lydklipp, digitalt opplastbart materiale og programvare er eid eller lisensiert av Spilloperatøren. Du har ikke tillatelse til å gå inn på, skrive ut eller laste ned deler av materialet fra Nettstedet, med mindre uttrykkelig tillatelse er gitt og da kun for din personlige og ikke-kommersielle bruk. Informasjon på Nettstedet skal ikke endres, distribueres eller vises uten Spilloperatørens uttrykkelige samtykke.

 

16.2                Spilloperatørens varemerker, forretningskjennetegn og andre symboler inkludert i eller henvist til på Nettstedet ("Merkene") er beskyttet av nasjonale og internasjonale varemerkelover. All bruk av Merkene er strengt forbudt uten Spilloperatørens skriftlige forhåndssamtykke. Merkene kan ikke benyttes i sammenheng med noe produkt eller noen tjeneste som ikke er godkjent av Spilloperatøren, eller på noen måte hvor det er sannsynlighet for at dette kan skape forvirring eller forvekslingsfare hos forbrukere eller som virker nedsettende eller diskrediterer Spilloperatøren. Spilleren får ingen rettigheter i relasjon til Merkene eller noe annet materiale på Nettstedet. Brudd på en eller flere av disse bestemmelsene kan medføre erstatningsansvar.

 

16.3                Dersom du laster opp eller publiserer materiale til eller på Nettstedet (inkludert men ikke begrenset til kommentarer, forslag, rapporter om problemer, rapporter om feil, ideer om design) er du enig i at du automatisk gir Spilloperatøren en ikke-eksklusiv, vederlagsfri, verdensomspennende og evigvarende rett til å bruke, endre, inkorporere og reprodusere slikt materiale på enhver måte, og du fraskriver deg alle dine ideelle rettigheter relatert til slikt materiale.

 

17.                 ANSVARSBEGRENSNING OG ANSVARSFRASKRIVELSE

 

17.1                Så langt tillatt etter gjeldende lovgivning, aksepterer hverken Spilloperatøren, Spilloperatørens konsernselskaper eller innholds- eller tjenesteleverandører noe ansvar for noen direkte, indirekte, spesielle, strafferettslige, tilfeldige, eksemplariske eller følgeskader av noe slag med utspring fra eller som er relatert til din tilgang til og bruken av Nettstedet og/eller tjenestene som gjøres tilgjengelig av Spilloperatøren. Under ingen omstendighet skal Spilloperatørens totale ansvar overfor deg for alle skader, tap og andre krav ikke overstige det beløpet du har satt inn på din Spillerkonto i løpet av de siste 90 dager regnet fra den datoen hendelsen skjedde.

 

17.2                Spilloperatøren garanterer ikke at Nettstedet eller de tjenester som gjøres tilgjengelig av Spilloperatøren vil bli levert uten forstyrrelser, avbrudd, forsinkelser eller andre typer feil, ei heller at eventuelle feil vil bli rettet. Nettstedet og tjenestene leveres på basisen "som de er”.

 

17.3                Dersom Spilloperatøren på grunn av en teknisk feil i systemene som Spilloperatøren lisensierer fra sine leverandører, eller av annen årsak utenfor Spilloperatørens rimelige kontroll, utfører en feilaktig utbetaling til Spillerkontoen, skal en slik feilutbetaling betales tilbake til Spilloperatøren så snart feilen har blitt identifisert. Spilloperatøren har rett til å ta tilbake slik feilutbetaling uten forhåndssamtykke fra Spilleren. Slik feilutbetaling skal sees på som en gjeld til Spilloperatøren inntil feilen er rettet opp. Spilleren er forpliktet til å informere Spilloperatøren straks vedkommende blir oppmerksom på en feilutbetaling.

 

18.                 TILLEGG OG ENDRINGER

 

Spilloperatøren forbeholder seg retten til å endre eller legge punkter i disse Brukervilkårene når det måtte være. Enhver endring av disse Brukervilkårene vil bli varslet Spillerne på forhånd, og vil tre i kraft når de er akseptert av Spillerne. Dersom du ikke aksepterer de endrede eller nye Brukervilkårene kan du ikke gå inn på, benytte eller fortsette å bruke Nettstedet eller noen tjeneste som gjøres tilgjengelig av Spilloperatøren. Spilloperatøren råder deg til å gjennomgå Brukervilkårene med jevne mellomrom for å være oppdatert om eventuelle endringer. Spilloperatøren forbeholder seg også retten til å endre eller modifisere innholdet på Nettstedet når som helst og uten forhåndsvarsel, og skal ikke kunne holdes ansvarlig ovenfor noen part på noen måte for mulige konsekvenser av slike endringer. Spilloperatøren kan suspendere, stanse eller begrense adgangen til hele eller deler av Nettstedet, og/eller sine tjenester når som helst og uten varsel.

 

19.                 FORCE MAJEURE

 

Enhver feil eller forsinkelse fra Spilloperatøren i gjennomføringen av sine forpliktelser i sine tjenester skal ikke anses å være et brudd på forpliktelsene overfor deg dersom slik feil eller forsinkelse skyldes brann, oversvømmelse, jordskjelv, naturkrefter eller naturkatastrofer, svikt i offentlig strømforsyning, krigshandlinger, opptøyer, sivil ulydighet, opprør eller revolusjoner, streiker, lockout, problemer med arbeidskraft, beslutning gjort av en domstol, svikt, forsinkelse eller forstyrrelser i Internett eller telekommunikasjonsnettverk, manglende levering eller utførelse av tredjepart eller noen annen liknende årsak utenfor Spilloperatørens rimelige kontroll. Spilloperatøren aksepterer ikke ansvar for de konsekvenser som springer ut av noen slike force majeure-hendelser.

 

20.                 BRUKERVILKÅRENE

 

Disse Brukervilkårene utgjør den hele og fulle avtalen mellom deg og Spilloperatøren, og erstatter enhver tidligere og eksisterende avtale vedrørende Nettstedet og de tjenester som gjøres tilgjengelig av Spilloperatøren. Du erkjenner at Spilloperatøren ikke har gitt noen garantier, innrømmelser, løfter eller avtaler med deg vedrørende de forhold tatt opp av Brukervilkårene eller den brukeren som ikke er nedfelt i disse.

 

21.                 LOVVALG OG TVISTER

 

Ved å gå inn på Nettstedet og/eller registrere deg som en Spiller sier du deg enig i at alle forhold relaterer til din tilgang til og bruk av Nettstedet ,og de tjenester som gjøres tilgjengelig av Spilloperatøren, skal reguleres av og være konstruert i samsvar med lovgivningen på Maltas, uten å gi virkning til noen prinsipper om internasjonale lovvalgsregler. Enhver tvist som springer ut av din bruk av Nettstedet og/eller Spilloperatørens tjenester skal avgjøres av domstolene på Malta, og du samtykker herved til å underlegge deg disse domstoler som eksklusiv jurisdiksjon.

 

22.                 BETALINGSMULIGHETER OG GEBYRER

 

22.1                Innskuddsvalg

 

 

 

SE

NO

FIN

(a)

VISA

x

x

x

(b)

Master Card

x

x

x

(c)

Neteller

x

x

x

(d)

Trustly Bankoverføring

x

x

x

(e)

Skrill

x

x

x

(f)

Entropay

x

x

 

(g)

Swiftvoucher

 

x

 

(h)

Click2Pay

x

   

 

22.2                Uttaksvalg

 

 

 

SE

NO

FIN

(a)

Neteller

x

x

x

(b)

Trustly Bankoverføring

x

x

x

(c)

Skrill

x

x

x

(d)

Payson

x

x

 

(e)

Click2Pay

x

   

 

22.3                Gebyr og minimumsbeløp

 

(a)

Minste Innskuddsbeløp

100 SEK

100 NOK

10 EUR

 

(b)

Innskuddsgebyr

2.5%

2.5%

2.5%

Spilloperatøren forbeholder seg retten til å endre denne avgiften for alle innskudds-metoder.

(b)

Minste Uttaksbeløp

150 SEK

150 NOK

15 EUR

 

(d)

Uttaksgebyr

0%

 

 

 

(c)

Tjenestegebyr

30 SEK

30 NOK

3 EUR

Belastes for hvert uttak.

(d)

Vedlikeholds-gebyr

50 SEK

50 NOK

5 EUR

Belastes månedlig på Inaktive konto så lenge kontobalansen er positiv.

På Spillerens forespørsel vil Spilloperatøren refundere tjenestegebyret trukket fra Spillerkontoen når Spilleren reaktiverer kontoen sin hos Spilloperatøren.

 

 

 

 

Telefonsupporten
+800 56 690

Velkommen til mailsupport

Vi svarer på dine spørsmål og hjelper deg så fort som mulig, alltid innen 10 minutter fra kl. 09:00 til 00:00 på hverdager og 13:00-00:00 på lørdager og 13:00-21:00 på søndager. Vær oppmerksom på at vi jobber så fort vi kan og at det noen ganger kan ta lengre tid under stor pågang.

Send

Forhold

Vi i Mamamia Bingo har gjort endringer i vår eksisterende forhold.

Læse Vilkår

Akseptere Fornekte