27417EEC-70CB-4129-AF1C-E9FAA27AE776bonus-gift-rbbonus-page-empty-state-illufavourite-page-empty-state-illufavourite-page-empty-state-illusearch

Allmänna regler och villkor

ANVÄNDARVILLKOR

www.mamamiabingo.com

Version 41D
Uppdaterad 9 januari 2018

Vänligen läs dessa allmänna villkor noggrant innan användning av denna Site och/eller någon annan tjänst som tillhandahålls av Speloperatören. Genom användandet av Siten och/eller av tjänster som tillhandahålls av Speloperatören, samtycker du till att bli bunden av dessa allmänna villkor. Om du inte accepterar dessa allmänna villkor har du inte rätt att använda Siten eller någon av de tjänster som tillhandahålls av Speloperatören.

 1. Allmänt
 2. Användning av siten och tjänsterna
 3. Insättningar och insatser
 4. Cancelleringar
 5. Utbetalningar
 6. Socialt ansvar och spelbegränsningar
 7. Bonuspengar och gratissnurr
 8. Spelspecifika villkor
 9. Vinster och priser
 10. Chatten
 11. Kundeservice och klagomål
 12. Avslutning, spärrning och stängning av spelkontot
 13. Personuppgifter
 14. Nationell lagstiftning och förbud
 15. Länkar
 16. Immateriella rättigheter
 17. Ansvarsbegränsningar
 18. Ändringar
 19. Force majeure
 20. Tillämpning av allmänna villkor
 21. Tillämplig lag och tvister
 22. Insättnings- och utbetalningsalternativ samt avgifter
 23. Insättningsalternativ
 24. Uttagsalternativ
 25. Multipla konton avgift
 26. Stängt konto avgift
 27. Fotnötter

Allmänt

 1. Evoke Gaming Ltd, bolags nr C 38582, 85 St John Street, Valletta, Malta (“Speloperatören”) tillhandahåller bingo- och casinospel på webbplatsen www.mamamiabingo.com (“Siten”). Speloperatören erbjuder spel på ett flertal varumärken (webplatser) inklusive, men ej begränsat till, www.bertil.com, www.redbet.com, www.winningroom.com, www.vinneri.com, www.vinnarum.com,och www.mamamiabingo.com.

  Dessa allmänna villkor gäller endast användandet av Siten och inte användandet av andra siter som tillhandhålls av Spel­operatören.

 2. Siten tillhandahålls på grundval av nedan angivna spellicenser (gemensamt “Spellicensen”) utfärdade av den maltesiska spelmyndigheten Malta Gaming Authority (“MGA”).

 • Casino-licens klass 1/4 (MGA/CL1/254/2008) - effektivt datum 16 februari, 2015.
 • Casino-licens klass 1/4 (MGA/CL1//438/2011) - effektivt datum 16 maj 2017.
 • Casino-licens klass 1/4 (MGA/CL1/858/2012) - effektivt datum 13 maj, 2014.
 • Casino-licens klass 1/4 (MGA/CL1/1279/2016) - effektivt datum 2 maj 2017.
 • Bingo-licens klass 3 (MGA/CL3/254/2006) - effektivt datum 28 juni 2017.
 • Live Casino tillhandahålls via Evolution Gaming, som är certifierade av the Alderney Gambling Control Commission.
 1. Avsiktligt lämnad tom

 2. Avtalsförhållandet mellan dig som spelare (nedan “du”, “dig” eller “Spelaren”) och Speloperatören, ditt användande av Siten och spelen och andra tjänster som tillhandahålls av Speloperatören regleras av dessa allmänna villkor, Spellicensen och maltesisk lagstiftning.

 3. Personer får endast spela på Siten om de har uppnått den ålder vid vilken det enligt Spelarens egen jurisdiktion är lagligt att spela dylika spel. Härutöver krävs att personen har registrerat sig som Spelare och har ett Spelkonto hos Speloperatören. En person får under inga omständigheter registrera sig på Siten om hon/han är under 18 år, för Estonia gäller 21 år, Alla insättningar från en sådan minderårig person kommer att returneras den personen efter det att Spelkontot har stängts av Speloperatören och eventuella vinster kommer att ogiltigförklaras. Se även punkt 14 nedan beträffande restriktioner avseende spelare från vissa länder. Anställda till Speloperatören, dess licenstagare, distributörer, återförsäljare, affiliates och dotterbolag är inte kvalificerade att på något sätt deltaga i Spelen.

 4. Spelaren förstår och godkänner att spelen och andra tjänster som tillhandahålls på Siten endast sker i underhållningssyfte. Användning av Siten för andra syften och ändamål är strikt förbjuden. Du intygar härmed att Ditt intresse av spelen och tjänsterna som tillhandahålls på Siten är av personlig natur.

 5. Spelaren bekräftar att denne inte kommer att vara involverad in något bedrägligt, otillbörligt, hemligt, missledande, fastställande, manipulativt eller annars olagligt beteende vid användandet av Siten eller de tjänster som tillhandahålls av Speloperatören, inklusive men ej begränsat till användandet av programvarubaserade tekniker och metoder eller hårdvaruenheter för att delta i några av Spelen eller manipulera Speloperatörens spelsystem som kan påverka det normala spelandet eller försöka samverka med andra Spelare i Spelen eller aktivt medverka och deltaga i försök att medvetet förlora pengar till en annan Spelare (chip dumping) eller tillhandahålla falsk information Sådant beteende är uttryckligen förbjudet och om sådant beteende förekommer så förbehåller sig Speloperatören rätten att vidta sådana åtgärder som den anser vara befogade, inklusive men ej begränsat till, omedelbart Stänga Spelarens Spelkonto samt ogiltigförklara alla spel som placerats av Spelaren genom utnyttjandet av sådana bedrägliga metoder.

 6. Om en Spelares Spelkonto har stängts i enlighet med punkten 1.7 ovan kan Speloperatören öppna Spelarens Spelkonto om Spelaren inkommer med ett klagomål och tillställer Speloperatören rimliga bevis att Spelaren inte har varit inblandad i ovan nämnda olagliga aktiviteter. Spelaren måste tillställa sådana rimliga bevis till Speloperatören senast sex (6) månader från det datum Spelarens Spelkonto Stängdes. Annars har Spelaren förverkat sin rätt till de innestående medlen på det Stängda Spelkontot och medlen kommer att beslagtas av Speloperatören. Proceduren för att inkomma med ett klagomål finns beskriven i punkten “klagomål” nedan.

 7. Om du öppnar eller försöker att öppna mer än ett konto, oavsett anledning, kan Speloperatören stänga ett eller flera (samtliga) av dessa konton efter eget gottfinnande. Vid den händelse att Speloperatören bestämmer sig för att låta ett konto vara fortsatt öppet, kommer det att vara det konto som du först öppnade hos Speloperatören till vilket eventuellt återstående medel från dina insättningar kommer att överföras.Speloperatören kommer att ta ut en administrativ avgift “Multipelkonto Avgift”, se Sektion 22.3, för varje ytterligare konto som du öppnat samt göra andra avdrag som är tillämpliga enligt dessa allmänna villkor.

 8. Genom att registrera dig på Siten har du accepterat dessa allmänna villkor och bekräftar att du fullt ut förstår innebörden av de rättigheter och skyldigheter som framgår av dessa allmänna villkor. Om en Spelare inte fullt ut förstår innebörden av dessa allmänna villkor bör Spelaren avstå från att registrera sig på Siten och inte heller delta i något av Spel-operatörens evenemang. Dessa allmänna villkor tillhandahålls i en svensk och en engelsk version. De olika språkversionerna av dessa allmänna villkor återspeglar samma principer men vid eventuella motsättningar mellan de olika språkversionerna skall den engelska versionen äga företräde.

Användning av siten och tjänsterna

 1. För att kunna använda de tjänster som tillhandahålls av Speloperatören måste Spelaren öppna ett konto (“Spelkonto”). Endast ett Spelkonto per Spelare är tillåtet och Spelaren måste registrera sig personligen. Speloperatören förbehåller sig rätten att vägra att acceptera ansökningar om Spelkonto. Oaktat det föregående kommer Speloperatören att fullgöra ingångna kontraktuella åtaganden.

 2. Spelaren (vilket här inkluderar den person som ansöker om att bli Spelare) måste alltid tillhandahålla och vidmakthålla gällande, komplett och korrekt information till Speloperatören. Du godkänner härmed att om någon information som du tillhandhållit är felaktig eller inkomplett, så kommer Speloperatören inte att acceptera din registrering. För det fall du redan är registrerad är Speloperatören både berättigad och skyldig att underkänna din registrering som Spelare och att stänga Spelkontot.

 3. Du får inte öppna eller försöka öppna ett Spelkonto om du innehar ett konto som har blivit Självuteslutet eller Spärrat på någon av Speloperatörens varumärken (webplatser);WinningRoom, Vinnarum, Vinneri, redbet, Bertil, Mamamiabingo, Whitebet, Heypoker. Om du öppnar ett Spelkonto under sådana omständigheter och gör en insättning kommer Speloperatören att stänga ditt Spelkonto och kan komma att konfiskera medlen på Spelkontot eller returnera insättningar med avdrag för en administrativ avgift i enlighet med Sektion 22.3.

 4. Speloperatörens Know Your Customer (KYC) program tillämpas konsekvent med syfte att fastställa Spelarnas identitet. Speloperatören förbehåller sig rätten att genomföra de identitets och verifikationskontroller som krävs i enlighet med tillämpliga regler och lagstiftning och/eller som efterfrågas av relevant tillsynsmyndighet vid användning av Siten. Dessa kontroller använder sig bland annat av information om Spelarens datorutrustning såsom t.ex. IP-adress, varför denna information inte får döljas eller ändras av Spelaren genom användadet av proxy-server eller VPN-server. Spelaren är skyldig att på begäran av Speloperatören tillhandahålla skriftliga officiella dokument, som t ex adresserad elräkning, bankkontoutdrag eller annan skriftligt dokumentation som Speloperatören anser erforderlig för att kunna bekräfta riktigheten av de uppgifter som Spelaren lämnat i samband med registrering eller efterföljande verifikationsprocesser.

 5. För att kunna öppna att Spelkonto hos Speloperatören måste Spelaren fylla i ett registreringsformulär på Siten innehållande minst följande uppgifter:

 • Spelarens namn och adress
 • Bekräftelse av att Spelaren är minst 18 år gammal
 • Fungerande och aktuell e-post som innehas av Spelaren som därmed kommer att vara användarnamnet.
 1. Vid registrering skall Spelaren välja ett användarnamn och lösenord. Lösenordet måste bestå av minst åtta tecken och det rekommenderas att lösenordet innehåller både bokstäver, siffror och specialtecken. Det är inte rekommederat att använda personlig information eller vanliga ord som lösenord. Spelaren måste alltid använda sitt användarnamn och lösenord vid inloggning på Siten och vid åtkomst till Spelkontot. Spelaren får inte tillåta någon annan att använda dennes Spelkonto, erhålla tillgång till och/eller använda något material eller någon information från spelsystemet, acceptera något pris eller delta i något av spelen. Det är uttryckligen förbjudet att överlåta eller överföra eller förvärva ett Spelkonto till eller från annan spelare.

 2. Lösenordet bör aldrig skrivas ned och/eller kommuniceras till någon annan person och bör ändras regelbundet. Du är skyldig att hålla din kontoinformation, ditt användarnamn och ditt lösenord hemligt och du är ensamt ansvarig för all användning av tjänsterna genom ditt användarnamn och ditt lösenord. Om du får kännedom om eller misstänker obehörig användning av ditt Spelkonto eller brott mot dessa säkerhetsföreskrifter, måste du omedelbart meddela Speloperatören om detta så att ditt Spelkonto kan stängas. All obehörig användning av ditt användarnamn eller ditt lösenord anses utgöra din användning och du är ansvarig för alla transaktioner på ditt Spelkonto intill dess Speloperatören tagit emot ovan angivet meddelande. Om en Spelare ger ut, avslöjar eller tappar bort sitt användarnamn eller lösenord är Speloperatören inte ansvarig för eventuell skada eller förlust.

 3. Ett Spelkonto kan ha följande status:

  Öppet: Ett Spelkonto kan bara öppnas av Spelaren och förblir öppet så länge det inte klassificeras som Stängt, Inaktivt eller Vilande av Speloperatören eller Spärras eller Avslutas av Spelaren (“Öppet”).

  Stängt: Ett Spelkonto kan stängas (permanent eller tillfälligt) av Speloperatören på grund av skäl som anges i dessa allmänna villkor (“Stängt”).

  Inaktivt: Ett Spelkonto blir automatiskt klassificerat som inaktivt om ingen inloggning eller utloggning har skett på Spelkontot under en period som överstiger tolv (12) månader (“Inaktivt”). Enligt punkten 22 kommer Speloperatören ta ut en administrativ avgift för de kostnader Speloperatören har för att upprätthålla ett Spelkonto, tills Spelkontots status har ändrats till Öppet, Vilande, Stängt eller Avslutat (“Underhållsavgift”).

  Vilande: Ett Spelkonto blir automatiskt klassificerat som vilande om ingen inloggning eller utloggning har skett på Spelkontot under en sammanhängande period av trettio (30) månader (“Vilande”). När ett Spelkonto klassificeras som Vilande gäller punkt 12.3 nedan.

  Spärrat: Ett Spelkonto kan spärras på initiativ av Spelaren i enlighet med punkt 12.5 nedan om Spelaren vill ta en paus från spelandet (“Spärrat”). Inga ytterligare avgifter tillkommer för spärrade Spelkonton.

  Suspenderat: Ett Spelkonto kan suspenderas av Speloperatören. Ett Suspenderat konto kan komma att ha begränsad funktionalitet och det kan medföra att Spelaren inte kan placera några spel, göra insättningar, begära uttag eller uppdatera sitt konto, beroende på orsaken till suspenderingen.

  Självuteslutet: En Spelare kan begära att få sitt Spelkonto Självuteslutet i enlighet med Sektion 12.6 nedan när Spelaren vill få till stånd ett avbrott i sitt spelande (“Självuteslutet”). Självuteslutna Spelkonton är inte föremål för några avgifter.

  Avslutat: Ett Spelkonto kan avslutas av Spelaren, vilket innebär att Spelaren inte kan öppna något nytt Spelkonto förrän 30 dagar passerat från dagen då Spelaren avslutade sitt Spelkonto (“Avslutat”).

Insättningar och insatser

 1. Speloperatören accepterar inte insättningar av kontanter på Spelkontot. Insättningar kan endast ske via Siten. Know Your Customer (KYC) kontroller genomförs av Speloperatören vid insättningar. Tillgängliga insättningsalternativ, associerade avgifter och krav anges i punkten 22. Detaljerad insättnings- och betalningsinformation finns dessutom tillgänglig på Siten.

 2. Valutan på Spelkontot fastställs vid registreringen. Speloperatören accepterar insättningar i EUR, NOK och SEK.

 3. Spelaren har tillgång till Spelkontot omedelbart efter det att en insättning genomförts och att betalning bekräftats av betaltjänstleverantören. Spelaren kan använda insatta medel för spel så snart insättningen är tillgänglig på spelkontot. Alla insättningar görs i realtid och om insättningen genomförs korrekt krediteras Spelkontot omedelbart. Alla insättningar är irreversibla.

 4. Ett köp av spel kan endast göras via Internet. Speloperatören accepterar endast köp av spel om det finns tillräckligt med pengar på Spelkontot för att täcka insatsen. Speloperatören förbehåller sig rätten att vägra att acceptera eller begränsa en insats. Speloperatören ger inte Spelare kredit och Spelare får inte använda felkrediterade belopp till köp av spel. Spelaren får inte betrakta Speloperatören som en finansiell aktör. Varken insättningar eller vinster är räntebärande, d.v.s. Spelaren kommer inte att erhålla någon ränta på sitt tillgodohavande på Spelkontot. Spelare har inte rätt att göra några överföringar mellan olika Spelare eller olika Spelkonton.

 5. Alla insättningar på Spelkontot måste användas som insatser i spel på Siten. En insättning måste användas som insats minst en gång för att en utbetalning skall vara tillåten. Alla gjorda insatser är bindande för Spelaren och kan inte annulleras. Om en insats har placerats eller en hand har spelats genom användandet av en Spelares användarnamn och lösenord anses det vara genomfört av Spelaren och skall därför vara giltigt

 6. Speloperatören arbetar efter bästa förmåga för att tillse att alla Spelare och deras insatser skyddas på ett fullgott sätt. Det finns dock omständigheter som ligger utanför Spel-operatörens kontroll och Spelaren är medveten om att spelen sker på Internet och, vid användandet av mobila enheter, via mobiltelefonnät och dessa kommunikationsmedia har kända brister. Med undantag för köp av en bingobricka kommer spelet inte att äga rum om Spelaren har gjort en insats på ett spel, men inte startat spelet när ett avbrott inträffar på grund av ett tekniskt fel. Om Spelaren gjort en insats och startat spelet när ett avbrott inträffar kommer spelet att registreras på spelservern och insatsen kvarstår. Utgången av spelet kommer i sådant fall att återspeglas på Spelkontot och om Spelaren vinner kommer vinsten att registreras på Spelkontot. Ett köp av en bingobricka är definitiv och spelet kommer att genomföras oberoende av om Spelaren är uppkopplad mot spelet eller inte. Spelaren är medveten om att för det fall ett avbrott i uppkopplingen sker så utgör den information som registrerats på spelservern slutligt bevis vid fastställande av villkoren för gjorda insatser och omständigheterna kring dessa. Speloperatören förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående varning, upphöra att erbjuda ett annonserat spel eller dra tillbaka en schemalagd spelaktivitet. Vid en sådan händelse annulleras samtliga påbörjade men ej avslutade spel och insatserna återbetalas till Spelaren.

 7. Enligt punkten 22 finns ett minsta belopp för överföring (insättning) till ett Spelkonto (“Minsta Insättningsbelopp”). För det fall en överföring först godkänns och registreras på Spelkontot och Speloperatören senare får besked från kortutgivaren att överföringen av något skäl skall återgå kommer Speloperatören att tillfälligt Stänga Spelkontot med hänvisning till att det finns misstanke om bedrägeri eller stulet kreditkort.

 8. Finansiella institutioner, kreditkortsleverantörer, banker och andra fristående betalningstjänstleverantörer kan komma att ta ut en avgift för att förmedla betalningar (“Betalningsförmedlingsavgifter”). Spelaren ansvarar för att betala alla sådana Betalningsförmedlingsavgifter. Speloperatören har rätt att ta ut en insättningsavgift så som den definieras i punkten 22.

 9. Speloperatören kommer att övervaka samtliga insatser och kontotransaktioner. Det är förbjudet och olagligt att göra insättningar som härrör från stöld eller andra olagliga aktiviteter. Med hänvisning därtill övervakas alla transaktioner för att förhindra penningtvätt och alla misstänkta transaktioner kommer att rapporteras till Speloperatörens Money Laundering Reporting Officer (MLRO) som kommer att anmäla och upplysa berörda myndigheter.

 10. En Spelare kan när som helst logga in på sitt Spelkonto och se ett kontoutdrag a som visar alla transaktioner som gjorts på det Spelkontot, såsom insättningar, bonusar, vinster, insatser och uttag. I det fall Spelaren ser några misstag eller felaktigheter måste han notifiera Speloperatören omedelbart så att misstaget kan rättas. En Spelare skall rapportera ett sådant misstag inom 90 dagar från den tidpunkt då misstaget först visades på kontoutdraget på Siten.

 11. Pengarna på Spelkontot är separerade från Speloperatörens operativa konton och är placerade på ett klientmedelskonto hos Bank of Valletta. Det betyder att åtgärder har vidtagits för att skydda pengarna på spelkontot men att det inte finns någon absolut garanti att samtliga medel kan återbetalas i händelse av en likvidation.

Cancelleringar

 1. I händelse av:
 • funktionsfel vid spel;
 • användning av Siten på ett annat sätt än avsett;
 • användning av Siten i strid med dessa Allmänna villkor;
 • uppenbara tryckfel i en utbetalningstabell; eller
 • insats eller transaktion av orättmätigt erhållna medel eller som annars kan hänföras till sådana transaktioner som beskrivs i punkt 3.9

Anses alla insatser, erhållna bonusar och därav upplupna vinster vara noll och ogiltiga och Spelkontot återställs till det tidigare beloppet (d.v.s. det belopp som Spelaren hade på Spelkontot före det felaktiga spelet skedde, minus erhållna bonusar och därav upplupna vinster).Vid fel som beror på eller annars är hänförliga till Speloperatörens leverantörer eller annan utomstående part gäller vad som anges i punkt 17.3 nedan.

 1. Speloperatören reserverar rätten att förklara ett köpt spel ogiltigt om Speloperatören, genom sitt eget gottfinnande, finner det uppenbart att någon av de följande omständigheterna har förelegat:
 • Spelaren, eller personer som är associerade med Spelaren, kan direkt eller indirekt påverka utgången av en händelse.
 • Spelaren och eller personer som är associerade med Spelaren undviker direkt eller indirekt Speloperatörens regler

Utbetalningar

 1. Tillgängliga utbetalningsalternativ samt associerade avgifter och krav anges i punkten 22. Detaljerad information om dessa utbetalningsalternativ finns tillgänglig på Siten.

 2. Spelaren har alltid tillgång till sina insättningar och vinster (dock med de begränsningar som följer av bonusomsättningskravet som anges nedan) och kan när som helst begära en utbetalning från sitt Spelkonto. Enligt bestämmelserna i punkten 22 finns ett minsta belopp för utbetalning (“Minsta Utbetalningsbelopp”).

 3. Vid sammanlagda utbetalningar som överstiger ett belopp motsvarande 2 000 euro kommer Speloperatören att verifiera Spelarens identitet i syfte att fastställa Spelarens identitet, ålder och hemvist. Speloperatören förbehåller sig rätten att utföra sådan identitetsverifiering även vid utbetalningar som understiger ett belopp motsvarande 2 000 euro.

 4. För det fall Spelaren vill ta ut ett mindre belopp än det Minsta Utbetalningsbeloppet har Speloperatören rätt att debitera den serviceavgift som anges i punkten 22 (“Serviceavgift”) från det belopp som finns tillgängligt på Spelkontot. Om Spelaren vill Avsluta sitt Spelkonto överförs hela det tillgängliga beloppet (förutom bonuspengar) till det bankkonto eller kreditkort från vilket de belopp som betalats in på Spelkontot härstammar.

 5. Speloperatören arbetar aktivt för att motverka penningtvätt. Alla transaktioner kontrolleras i syfte att förhindra penningtvätt och alla misstänkta transaktioner rapporteras till berörda myndigheter. Standardproceduren vid utbetalningar från ett Spelkonto till Spelaren är att utbetalningen sker till det bankkonto eller kreditkort från vilket de belopp som betalats in på Spelkontot härstammar. I den mån Speloperatören finner det möjligt sker utbetalning i enlighet med det utbetalningssätt som Spelaren meddelat Speloperatören. Speloperatören förbehåller sig dock rätten att alltid slutligt bestämma vilken utbetalningsmetod som skall användas. Beroende på vilken utbetalningsmetod som valts av Spelaren eller Speloperatören kan utbetalning medföra avgifter från tredje part, exempelvis banker och finansiella institutioner. Information om gällande avgifter för utbetalningar finns på Siten under “Mitt konto” och “Insättningar”. Spelaren förstår och godkänner att sådana avgifter och andra avgifter som tas ut av tredje part skall betalas av Spelaren. Om Spelaren inte angivit något bankkonto måste Spelaren faxa en kopia på en identitetshandling till Speloperatören och ange till vilket bankkonto utbetalning skall ske.

 6. Innan en utbetalning genomförs har Speloperatören rätt att begära att Spelaren tillhandahåller giltig identifikationshandling, som t ex kopia av pass, körkort eller annan giltig id-handling. Speloperatören förbehåller sig rätten att alltid avgöra vilka identifikationshandlingar som är godtagbara. Om Spelaren satt in medel på Spelkontot med kreditkort eller betalkort eller om Spelaren begärt att uttag skall göras till kredit- eller betalkort har Speloperatören rätt att begära kopior av både fram- och baksida av aktuellt kort. För Spelarens egen säkerhet rekommenderar Speloperatören att Spelaren endast gör de första sex (6) siffrorna och de sista fyra (4) siffrorna på kreditkortet eller betalkort synliga vid tillhandahållande av kopia av kortet. CVV/CVV2-nummer på kreditkortet eller betalkortet bör inte framgå av kopian.

 7. Finansiella institutioner, banker och andra fristående betalningstjänstleverantörer kan komma att ta ut en Betalningsförmedlingsavgift. Spelaren ansvarar för att betala alla sådana Betalningsförmedlingsavgifter.

 8. Speloperatören förbehåller sig rätten att vägra utbetalning från Spelkontot samt att Stänga Spelkontot om detta inte används för spel på Siten och/eller om det föreligger misstanke om missbruk av Speloperatören tjänster, bedrägeri eller annan brottslig gärning.

Socialt ansvar och spelbegränsningar

 1. Spelaren och Speloperatören är medvetna om de risker som överdrivet spelande medför. Ytterligare information avseende riskerna med spel finns i vår Ansvarsfull spelande sektion. I syfte att minimera dessa risker ges Spelaren möjlighet att frivilligt begränsa sitt spelande på nedan angivna sätt (“Spelbegränsningar”):
 • Begränsa den tid under vilken Spelaren tillåts spela under en viss session.
 • Begränsa det totala belopp som Spelaren kan satsa under en viss tid.
 • Begränsa det totala belopp som Spelaren tillåts förlora under en viss tid.
 • Begränsa det belopp som maximalt skall kunna sättas in på Spelkontot per vecka.
 1. Spärra Spelkontot (Ta en paus). En spärr av Spelkontot kan ha följande giltighetsperioder:
 • 24 timmar
 • 48 timmar
 • 7 dagar
 • 30 dagar

Ett Spelkonto som har spärrats för en av de ovan angivna giltighetsperioderna kan inte öppnas igen förrän giltighetsperioden till fullo har löpt ut, även om Spelaren önskar detta.

 1. Självuteslutning av ett Spelkonto. En självuteslutning av ett Spelkonto kan ha följande giltighetsperioder
 • Sex månader
 • Ett år
 • Två år
 • Tre år
 • Fem år

Ett Spelkonto som har självuteslutits för en av de ovan angivna giltighetsperioderna kan inte öppnas förrän giltighetsperioden till fullo har löpt ut, även om Spelaren önskar detta. Spelaren har även möjlighet att självutesluta sitt konto tillsvidare. Ett Spelkonto som har självuteslutits tillsvidare kan öppnas tidigast ett år efter sådan begäran om självuteslutning. När ett Spelkonto har självuteslutits kommer det att stängas och innestående medel kommer att betalas ut till Spelaren.

 1. Ovan angivna Spelbegränsningar sker genom att använda verktygen i Ansvarsfullt spelande sektionen under inställningar i din profil eller genom att kontakta kundtjänst via Siten… En begärd Spelbegränsning får effekt direkt när den begärs via verktygen i Ansvarsfullt spelande sektionen eller då den bekräftats per mail till Spelaren av Kundservice. Detsamma gäller om Spelaren vill sänka en tidigare Spelbegränsning. Spelaren är skyldig att följa de instruktioner som Speloperatören anvisar för att genomföra en Spelbegränsning. Avser begäran en höjning eller ett borttagande av en Spelbegränsning får sådan begäran effekt sju dagar efter det att begäran kom Speloperatören tillhanda. En Spelbegränsning gäller till dess Spelaren själv har upphävt eller ändrat denna. Speloperatören kommer inte att acceptera insatser i strid mot de Spelbegränsningar Spelaren angett.

 2. En begäran att spärra Spelkontot är ett formellt erkännande av sig som Spelare att du upplever problem med ditt spelande samt att du önskar vidta åtgärder för att hantera dessa problem. Speloperatören förväntar sig att Spelaren efterlever detta avtal om spärrning av Spelkontot och inte försöker bryta det genom att försöka öppna ytterligare konton på Siten eller andra siter som Speloperatören tillhandahåller.

 3. En begäran om självuteslutning är specifik för denna Siten. Speloperatören strävar efter att identifiera och självutesluta ytterligare konton som är registrerade på Dig som Spelare på andra webplatser som tillhandahålls av Speloperatören inom 24 timmar från det att en begäran om självuteslutning har mottagits men det finns ingen absolut garanti att sådana konton kan identifieras inom den angivna perioden. Genom att registrera dig bekräftar du att du inte innehar något Spelkonto som har självuteslutits eller stängts med någon av Evoke Gaming Ltd’s varumärken (webplatser); WinngRoom, Vinneri, Vinnarum, redbet, Bertil, MamaMiabingo, Whitebet, HeyPoker.

 4. Om Du önskar självutesluta Dig från andra siter som tillhandahålls av Speloperatören måste Du själv begära en sådan självuteslutning genom att använda verktygen på respektive site eller genom att kontakta Kundtjänst direkt.

 5. Det är olagligt för alla under 18 år att spela. Speloperatören tar mycket allvarligt på sitt ansvar att förhindra åtkomst till spelen för personer som är under den tillåtna åldern. Vi förklarar tydligt i dessa allmänna villkor samt vid registrering av ett nytt konto att det är olagligt för minderåriga att spela. Vi förbehåller oss rätten att genomföra verifieringskontroller för att säkerställa att alla innehavare av Spelkonton är minst 18 år gamla och kan komma att Stänga ett Spelkonto till dess att en tillfredställande verifiering har skett.

  Mot bakgrund av detta rekommenderar vi föräldrar att använda sådana applikationer från tredje part som kan användas för att övervaka eller begränsa internetåtkomst från sina datorer. Netnanny (www.netnanny.com) eller Cybersitter (www.cybersitter.com) är exempel på sådana applikationer.

 6. Vi vill informera dig som Spelare att det finns ytterligare mjukvaruverktyg som kan användas för att hjälpa dig begränsa åtkomsten till spelsiter. Exempel på sådana verktyg är Betfilter (www.betfilter.com) och Gamblock (www.gamblock.com).

Bonuspengar och gratissnurr

 1. Speloperatören kan från tid till annan tilldela bonuspengar till Spelare och dessa medel redovisas separat. Speloperatören förbehåller sig rätten att inte tilldela och dra tillbaka bonuspengar. Bonuspengar kan inte under några omständigheter tas ut från Spelkontot. Om Spelaren tar ut pengar från Spelkontot och det fortfarande finns bonuspengar på Spelkontot som inte omsatts enligt punkt 7.4 nedan så kommer dessa icke omsatta bonuspengar automatiskt att förverkas och är då inte längre tillgängliga för Spelaren. Speloperatören tillämpar principen att kontanta medel på Spelkontot används för betalning av spel i första hand och bonusmedel i andra hand.

 2. Bonusar och/eller gratissnurr får endast nyttas en gång per Spelkonto, Det är inte tillåtet att på något sätt försöka kringgå denna restriktion genom att en Spelare använder annans Spelkonto i syfte att tillgodogöra sig fler än en möjlighet till bonus/gratissnurr. Bonusar och/eller gratissnurr kan bara användas en gång per hushåll, familj, adress, e-postadress, IP-adress och Spelkonton som används från miljöer där datorer delas (såsom skolor, arbetsplatser, bibliotek). Speloperatören förbehåller sig rätten att Stänga ett Spelkonto och omhänderta befintliga medel om Speloperatören misstänker att någon form av missbruk, bedrägeri eller annan otillbörlig användning av Spelkontot förekommer

 3. Speloperatören förbehåller sig rätten att ta tillbaka bonusar och vinster om Spelaren eller någon annan person i Spelarens hushåll tidigare har fått en liknande eller jämförbar bonus på någon av Speloperatörens andra siter.

 4. I förhållande till vissa spel måste Bonuspengar satsas ett visst antal gånger på spel innan eventuella vinster som härrör från bonuspengarna kan utbetalas från Spelkontot (så kallat omsättningskrav). Omsättningskraven beskrivs i de specifika villkoren som är förknippade med varje enskilt bonuserbjudande. En överblick över gällande bonuserbjudanden finns här. Spelaren är skyldig att vid varje tidpunkt hålla sig informerad om gällande regler avseende omsättningskrav

 5. Vissa casinospel är exkluderade från bonusspel och Spelaren får inte använda bonuspengar för att spela på några av de exkluderade spelen. Listan på exkluderade spel finns tillgänglig i bonusvillkoren. Det är Spelarens ansvar att vid varje tidpunkt hålla sig informerad om bonusvillkoren för de exkluderade spelen.

 6. Samtliga vinster som uppstår som ett resultat av insatser gjorda när Spelaren har en aktiv bonus anses vara bonuspengar och kan inte tas ut från Spelkontot förrän det ursprungliga omsättningskravet har uppnåtts.

 7. Vinster som uppstår som ett resultat av gratissnurr klassificeras som bonuspengar och måste omsättas i enlighet med omsättningskravet innan det är möjligt att ta ut pengarna.

 8. Det är inte tillåtet att placera några spel som överstiger den högsta tillåtna bonusinsatsen när bonuspengar används för spel. Den högsta tillåtna insatsen vid användandet av Bonuspengar, intill dess omsättningskravet är uppfyllt, är 2 EUR (20 SEK) per spinn och 0,20 EUR (2 SEK) per insatslinje om inget annat angetts i de specifika villkoren som är förknippade med varje enskilt bonuserbjudande . Det är ditt ansvar att vid varje tidpunkt hålla dig informerad om den högsta tillåtna bonusinsatsen.

 9. Det är inte tillåtet att använda bonus pengar för att placera spel som täcker mer än 2/3 av alla möjliga resultat på händelser eller spel med flera möjliga resultat.

 10. Oregelbundet spel är inte tillåtet och inkluderar, men är inte begränsat till, placerandet av stora insatser på bonusspel som leder till en substantiell ökning av saldot, följt av placerandet av små insatser på bonusspel till ett värde som är mindre än hälften av den tidigare insatsen i syfte att uppfylla det för bonusen gällande omsättningskravet.

 11. En förteckning över vid varje tid gällande bonuserbjudanden finns tillgänglig på Siten (Bonusvilkor).

 12. Speloperatören förbehåller sig rätten att neka eller återta bonuserbjudande(n) efter eget gottfinnande. Ingen skriftlig kommunikation kommer att förekomma och Speloperatörens beslut är slutgiltiga.

 13. Speloperatören förbehåller sig rätten att exkludera en Spelare från framtida bonuserbjudanden om majoriteten av Spelarens insättningar över tid har gjorts i samband med bonuserbjudanden.

 14. Maximal utbetalning från alla icke-insättnings (no-deposit) bonusar eller alla gratissnurr är 100 EUR (1000 SEK) eller motsvarande.

 15. Speloperatören förbehåller sig rätten att annullera vinster som uppstått som ett resultat av spel med en aktiv bonus där ett värde, eller del av ett värde, har byggts upp av Spelaren och därefter aktiverats genom en insättning. Sektion 7.14 skall gälla om någon del av värdet skapades genom en icke-insättnings (no-deposit) bonus eller gratissnurr.

 16. Om en Spelare använder sig av en proxy-server, VPN-server eller liknande för att koppla upp sig mot Siten och därmed ändrar eller döljer Spelarens eller Spelarens datorutrustnings verkliga identitet, förbehåller sig Speloperatören rätten att ogiltigförklara bonusar och vinster som gjorts med bonuspengar.

Spelspecifika villkor

 1. Vissa villkor som specificeras i detta avsnitt refererar till regler, villkor och kontraktuella förhållanden för specifika spel som finns under separata länkar på denna sida. Reglerna som länkas till utgör en integral del av dessa Allmänna villkor.

 2. Spelaren skall följa samtliga regler i Spelen såsom det anges i anslutning till Spelen eller i de associerade hjälpfilerna.

 3. Casino regler

 4. Reglerna för Casinospel finns i anslutning till varje enskilt spel. Reglerna för Casinoturneringar finns i Casinolobbyn.

 5. Avsiktligt lämnad tom

 6. Avsiktligt lämnad tom

 7. Bingo regler

 8. Reglerna för Bingospel finns i anslutning till varje enskilt spel.

Vinster och priser

 1. Från tid till annan kommer tävlingar att anordnas på Siten med olika typer av priser (“Tävlingspriser”). Dessa tävlingar är helt separata från spelen och eventuella Tävlingspriser kommer inte att redovisas Spelkontohistoriken. Tävlingsvinster har ett bestämt monetärt värde och kan inte växlas in mot pengar. Vid vinst av ett Tävlingspris kommer Speloperatören att kontakta Spelaren i syfte att verifiera att adressen som angivits vid registrering är korrekt. Spelaren är skyldig att svara och bekräfta att adressen är korrekt innan Speloperatören levererar Tävlingspriset. Eventuell vinstskatt som belöper på Tävlings-priser skall betalas av Spelaren.

 2. Genom att ta mot vinster och priser är Spelaren medveten om att Speloperatören kan framställa en förfrågan om att medverka i PR- och reklamsammanhang. Spelaren är dock inte skyldig att medverka i sådana sammanhang. För det fall Spelaren väljer att medverka kommer ingen ytterligare ersättning, utöver vinsten eller priset, att utgå från Speloperatören.

 3. Speloperatören kan emellanåt erbjuda vinster i form av presentkort istället för pengar. Presentkort kan ha ett värde mellan 1 000 SEK och 10 000 SEK. Spelaren informeras i förväg om att vinsten vid ett visst spel utgörs av ett presentkort med ett visst belopp. Alla presentkort har ett bestämt monetärt värde och kan inte växlas in mot pengar. Presentkort kan endast användas hos särskilda butiker i Sverige. Spelaren svarar för alla resekostnader i anslutning till presentkort. Presentkort har olika förfallodatum som Spelaren måste kontrollera. Om Spelaren har erhållit vinster i form av presentkort så kommer detta att anges i Spelkontohistoriken. Speloperatören kommer vid vinst att kontakta Spelaren i syfte att verifiera att adressen som angivits vid registrering är korrekt. Spelaren är skyldig att svara och bekräfta att adressen är korrekt innan Speloperatören levererar presentkortet.

Chatten

 1. Syftet med chatten är att möjliggöra interaktion mellan Spelarna och tillhandahålla en social upplevelse.

 2. Endast registrerade Spelare har tillgång till chattrummen och du måste vara inloggad på Siten för att kunna delta i en Chat.

 3. Personer under 18 år får inte delta i chatten. För det fall att någon underårig får tillgång till ett Spelkonto är dess innehavare ansvarig för de åtgärder som den underåriga utför.

 4. Spelare skall visa respekt och använda en vänlig ton när de använder Siten och deltar i chatten. Spelaren får inte anslå eller skicka något meddelande, information, bilder, eller program som är förolämpande, förtalande, pornografiska, obscena, oförskämda, olagliga, rasistiska eller på annat sätt stötande, eller rör privata angelägenheter avseende någon person eller som utgör intrång i någon immaterialrättighet, eller som på något annat sätt kränker någon annans rättigheter. Samarbete mellan Spelare i chattrummen eller i en enskild chatt är strängt förbjudet. Spelare får inte klaga i chatten. Eventuella klagomål skall ske till kundservice för att inte störa flödet och stämningen i chatten. Spelare får inte heller (a) trakassera, förtala, skvallra, förolämpa eller hota andra, (b) diskutera andra bingositer eller göra reklam för andra siter, © försöka rekrytera Spelare på uppdrag av andra siter eller (d) förolämpa eller förtala Speloperatörens ledning, anställda, dotterbolag eller MGA. Speloperatören tar inget ansvar för något material som tillhandahålls av Spelare.

 5. Att be andra Spelare om pengar, gåvor, bidrag eller lån är strikt förbjudet. Det är inte tillåtet att diskutera eller ange saldot på Ditt Spelkonto eftersom det kan göra att andra Spelare känner sig obekväma.

 6. Ovanstående policy har tagits fram för att skydda alla Spelare och har som syfte att bibehålla en trivsam miljö i Speloperatörens olika chattar. Om en Spelare inte agerar i enlighet med den policy som anges ovan har Speloperatören rätt att vidta de åtgärder som bedöms vara lämpliga för att återställa ordningen, vilket kan innebära radering av inlägg och att Speloperatören ser sig tvingad att Stänga Spelkontot. Om förolämpningar förekommer förbehåller sig Speloperatören rätten att stänga chattrummet. Speloperatören kommer också att rapporterna misstänkta oegentligheter till MGA.

 7. Varje chatt övervakas av en Chat Manager (“CM”). Spelaren skall respektera CM och är skyldig att följa dennes beslut. Alla inlägg i chatrummen loggas och registreras och kan användas som bevis i förhållande till vinnare av chattspel och vid brott mot dessa allmänna villkor.

 8. Spelaren måste välja ett användarnamn som är passande och som inte börjar på “CM” eller som på annat sätt indikerar att Spelaren är associerad med Speloperatören. Speloperatören förbehåller sig rätten att uppmana Spelare att ändra sitt användarnamn. För det fall en Spelare skulle vägra att ändra användarnamnet inom 48 timmar från sådan uppmaning har Speloperatören rätt att Stänga Spelkontot i avvaktan på att Spelaren kontaktar kundservice och ändrar sitt användarnamn. Utöver de situationer då Speloperatören begär att en Spelares användarnamn skall ändras kan Spelare bara ändra sitt användarnamn en gång per månaden.

 9. Chattpriser delas ibland ut till Spelare som deltar i chatten. Chattpriser erbjuds för är att öka underhållningsvärdet och vinstmöjligheterna för återkommande Spelare och chattdeltagare. Chattpriserna är avsedda att öka chattdeltagarnas upplevelse av onlinespelande.

Kundeservice och klagomål

 1. Kundservice och klagomålshantering tillhandahålls genom ett kundserviceformulär på Siten (“Kundservice”). Alla frågor och klagomål måste ställas till Kundservice skriftligen eller i elektroniskt format. Ett kundärende skall anses ha inkommit till Speloperatören då det ingivits på ett korrekt sätt och tydligt anger Spelarens identitet samt relevant information om vad klagomålet avser. Om du har framställt en förfrågan till Kundservice skall Kundservice ges skälig tid att svara på din fråga eller ditt klagomål. Klagomål hanteras normalt inom två arbetsdagar från den dag då klagomålet ingavs av Spelaren.

 2. Om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av Speloperatören kan du ge in ditt klagomål till Malta Lotteries and Gaming Authority på [email protected].

 3. Avsiktligt lämnad tom

 4. I händelse av att det finns en skillnad mellan resultatet som lagras i Speloperatörens spelserver och eventuella noteringar gjorda av Spelaren skall den information som finns lagrad i Speloperatörens spelserver anses vara den som gäller.

 5. Spamming (upprepade kopior av samma mail) mot Kundservice är förbjudet. Spelare är förbjudna att trakassera eller förolämpa anställda på Kundservice. Spelare ombeds framföra sina klagomål utan obscena eller hotande ordval.

 6. Spelare får inte diskutera klagomål och/eller handläggningstider i chatten.

Avslutning, spärrning och stängning av spelkontot

 1. Speloperatören förbehåller sig rätten att omedelbart och utan föregående varning Stänga ett Spelkonto och Speloperatörens tjänster utan särskild anledning. Vid en sådan Stängning skall Speloperatören inom rimlig tid återbetala det tillgängliga saldot, efter avdrag för eventuella avgifter till utomstående, till Spelaren under förutsättning att Speloperatören inte misstänker något brott mot dessa allmänna villkor. Om Spelkontot Stängts får Spelaren inte längre använda Siten och/eller de tjänster som Speloperatören tillhandahåller. Vid Stängning av Spelkontot på grund av ett brott mot dessa allmänna villkor har Speloperatören rätt att ta tillbaka utbetalda vinster eller avräkna sådana vinster mot på Spelkontot innestående medel.

 2. Du accepterar att hålla Speloperatören och alla dess företrädare, styrelseledamöter, anställda, agenter, licenstagare och leverantörer samt fristående innehålls- och tjänsteleverantörer till Siten skadelösa mot alla förluster, utgifter, skador och kostnader som uppstår till följd av ditt brott mot de allmänna villkoren.

 3. Spelaren är medveten om att Spelkontot automatiskt klassificeras som Vilande om det inte har skett någon inloggning eller utloggning har skett på Spelkontot under en sammanhängande period av trettio (30) månader. Om ett Spelkonto klassificeras som Vilande kommer Speloperatören att försöka kontakta Spelaren via Spelarens registrerade e-postadress för att betala ut innestående pengar, minus bonuspengar. Om Speloperatören med rimliga ansträngningar inte kan få kontakt med Spelaren kommer pengarna att förverkas och utlämnas till MGA. Om Speloperatören vederbörligen har utlämnat saldot på ett Spelkonto till MGA är Spelaren förhindrad att framställa krav mot Speloperatören.

 4. En Spelare har rätt att när som helst Avsluta sitt Spelkonto genom att kontakta Kundservice med användande av det kontaktformulär som återfinns på Siten. Om Spelaren väljer att Avsluta sitt Spelkonto kommer Spelaren inte att ha möjlighet att öppna Spelkontot förrän 30 dagar passerat från dagen då Spelkontot Avslutades. Vid Avslutning av ett Spelkonto skall Speloperatören inom rimlig tid återbetala det tillgängliga saldot, efter avdrag av eventuella avgifter till utomstående, till Spelaren under förutsättning att Speloperatören inte misstänker något brott mot dessa allmänna villkor. Om Spelaren brutit mot dessa allmänna villkor har Speloperatören rätt att ta tillbaka utbetalda vinster eller kvitta sådana vinster mot på Spelkontot innestående medel.

 5. Spelaren har rätt att när som helst Spärra sitt Spelkonto genom att kontakta Kundservice med användande av det kontaktformulär som återfinns på Siten. Genom att Spärra Spelkontot har Spelaren inte möjlighet att spela på Siten under den tid som Spelaren Spärrat Spelkontot. Spelaren har rätt att begära utbetalning från sitt Spelkonto även då Spelkontot Spärrats. Sådan begäran görs direkt till Kundservice via kundserviceformuläret på Siten. Spelaren har möjlighet att Avsluta sitt Spelkonto under sådan tid som Spelkontot är Spärrat, varvid punkt 12.4 ovan tillämpas. När Spelkontot reaktiveras efter Spärrningstiden återfår Spelaren full tillgång till Siten och dessa allmänna villkor gäller.

 6. Spelaren kan när som helst självutesluta sitt Spelkonto genom att kontakta kundtjänst via kontaktformuläret på Siten. Genom att självutesluta sitt Spelkonto kommer Spelaren inte att kunna genomföra några spel på Siten under den period som Spelkontot har begärts självuteslutet av Spelaren. Speloperatören kommer inom fem dagar från det att en självuteslutning har begärts att genomföra en utbetalning av tillgängliga pengar samt stänga Spelkontot tills dess att giltighetsperioden för självuteslutningen har passerats till fullo. När Spelkontot reaktiveras återfår Spelaren full access till Siten och samtliga villkor skall gälla.

Personuppgifter

 1. Speloperatören agerar för att skydda din integritet och personliga information. Personlig och finansiell information rörande Spelare behandlas konfidentiellt. Speloperatören är dock enligt gällande lagar och bestämmelser skyldigt att upprätthålla en skyddad elektronisk förteckning av registrerade Spelare som kan komma att delges MGA på myndighetens begäran. Av detta skäl raderas inte sådan personlig information som erfordras för att identifiera en Spelare och dennes transaktioner även om Spelkontot Stängts, Spärrats eller Avslutats. Speloperatören har rätt att behålla sådan information under den tid som anges i gällande lagar och bestämmelser. Speloperatören kommer att radera eller förstöra sådan information när den inte längre behövs i linje med gällande lagar och bestämmelser.

 2. “Personlig information” skall definieras som all information om Spelaren som direkt eller indirekt identifierar Spelaren. De olika typer av information som Speloperatören kan komma att samla in från Spelaren kan exempelvis inkludera, Spelarens namn, kontaktinformation, födelsedata och betalningsinformation. Det mesta av den personliga informationen tillhandahålls frivilligt av Spelaren och en del av informationen samlas in automatiskt av Speloperatörens system såsom statistisk data avseende Spelarens användande av Speloperatörens Site.

 1. Om detta krävs så kommer följande personal hos Speloperatören ges tillgång till dina personuppgifter:
 • Compliance Officer
 • Customer Service Officers and Staff
 • Corporate and Public Affairs Staff
 • Data Protection Officer
 • Management and Directors
 1. Spelarens personuppgifter kommer inte att delges utomstående, såvida detta inte är nödvändigt för att genomföra de åtgärder som Spelaren begärt, såsom genomföra transaktioner på Spelkontot och deltagandet i spel, verifieringsåtgärder eller annars följer av lag. Eftersom Speloperatörens samarbetspartners svarar för vissa delar av funktionaliteten och driften av Siten kan personuppgifter behöva delges sådana tredje parter och Spelaren samtycker härmed till sådan överföring.

 2. Speloperatören ingår i Albert Bonnier AB koncernen och i enlighet med gällande lagstiftning om personuppgifter samtycker Spelaren härmed till att de personuppgifter Spelaren lämnar får lagras och användas för Bonniers marknadsföring, även elektroniskt och för digitala tjänster. Detta gäller även sambearbetning med uppgifter du lämnar direkt eller indirekt (via bl. a cookies) genom att använda Bonniers digitala tjänster. Samtycket är giltigt tills dess jag själv återkallar det och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och är inte beroende av köp av produkter. Jag har rätt att tacka nej genom att kontakta kundtjänst. Ytterligare information med kompletta uppgifter om behandling av personuppgifter finns i dessa Allmänna villkor och på www.bonnier.com.

 3. Spelaren samtycker även till att personuppgifter behandlas och överförs i syfte att upptäcka och förebygga bedrägeri och andra brottsliga handlingar i förhållande till Speloperatören.

 4. Genom att använda Siten och/eller de tjänster som tillhandahålls av Speloperatören samtycker Spelaren till att motta meddelanden och kommunikation via SMS, e-post och telefon. Skulle en Spelare inte vilja motta sådana meddelanden och kommunikation kan Spelaren välja att återkalla samtycket genom att ändra inställningarna i Min Profil på Siten.

Nationell lagstiftning och förbud

 1. Det åligger Spelaren att känna till och förstå de lagar och regler som gäller i dennes hemland avseende alla aspekter av spelande hos Speloperatören. Du använder Siten på ditt eget initiativ och du är ensamt ansvarig att följa de lagar och regler som gäller i ditt hemland om och i den utsträckning som sådan lagar är tillämpliga. Speloperatören har inget ansvar för att Siten eller Speloperatörens tjänster är lämpliga, tillgängliga eller tillåtna i din jurisdiktion. Speloperatören har inte heller någon möjlighet att ge juridisk rådgivning i detta avseende. Speloperatören har inget ansvar överhuvudtaget i förhållande till någon individ som bryter mot någon lag eller annan bestämmelse i relation till dennes transaktioner i förhållande till Speloperatören.

 2. Personer som är medborgare eller bosatta i nedan angivna länder är uttryckligen förbjudna att använda Siten och de spel som tillhandahålls av Speloperatören. Genom att registrera dig som Spelare bekräftar du att du inte är medborgare eller bosatt i något av följande länder:

  Afghanistan, Åland Islands, Albania, Algeria, American Samoa, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua & Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Bonaire, Bosnia-Herzegovina, Botswana, Brazil, British Indian Ocean Territory, British Virgin Islands, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Canada, Cape Verde Islands, Cayman Islands, Central African Republic, Chad, Chile, China, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Colombia, Comoros, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Cook Islands, Costa Rica, Croatia, Cuba, Curaçao, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, East Timor, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Faeroe Islands, Falkland Islands, Fiji, France, French Guiana, French Polynesia, French Southern Territories, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Gibraltar, Greece, Greenland, Grenada, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guernsey, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Holy See, Honduras, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Isle of Man, Israel, Italy, Ivory Coast, Jamaica, Japan, Jersey, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macau, Macedonia, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Marshall Islands, Martinique, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Mexico, Micronesia, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Netherlands, Netherlands Antilles, New Caledonia, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Norfolk Island, North Korea, Northern Mariana Islands, Oman, Pakistan, Palau, Palestinian Territories, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Pitcairn Islands, Poland, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Réunion, Romania, Russia, Rwanda, Saba, Saint Barthélemy, Saint Christopher & Nevis, Saint Helena, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Pierre & Miquelon, Saint Vincent & The Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome & Principe, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Sint Eustatius, Sint Maarten, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, Somaliland, South Africa, South Georgia & The South Sandwich Islands, South Korea, South Sudan, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Switzerland, Syria, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad & Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Turks & Caicos Islands, Tuvalu, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, United States Virgin Islands, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Wallis & Futuna, Western Sahara, Yemen, Zambia, Zimbabwe

Länkar

 1. Siten kan innehålla länkar eller referenser till andra siter. Speloperatören har ingen särskild kännedom om den information som tillhandahålls på sådana andra siter och stödjer inte de bolag eller produkter som länkarna refererar till. Speloperatören tar inget ansvar för innehållet i eller policys på sådana andra siter. Om du väljer att gå in på någon annan site som är länkad till Siten, gör du det på egen risk. Speloperatören förbehåller sig rätten att när som helst stänga av länkar eller länkande program.

Immateriella rättigheter

 1. Allt innehåll på Siten, såsom text, grafik, logotyper, koner, bilder, ljudfiler, digitala nedladdningar och programvara ägs eller licenseras av Speloperatören. Såvida annat inte uttryckligen anges har du inte rätt att använda, skriva ut eller ladda ned material från Siten och då endast för personligt och icke-kommersiellt syfte. Informationen på Siten får inte ändras, distribueras, eller visas utan Speloperatörens uttryckliga godkännande.

 2. Speloperatörens varumärken, varunamn och andra symboler som återfinns på Siten eller till vilka refereras på Siten (“Varumärkena”) skyddas av nationell och internationell varumärkes-lagstiftning. All användning av Varumärkena utan Speloperatörens föregående skriftliga samtycke är strikt förbjuden. Varumärkena får inte användas tillsammans med några produkter eller tjänster som inte har godkänts av Speloperatören eller på något sätt som kan orsaka förvirring hos kunder eller som misskrediterar Speloperatören. Spelaren erhåller ingen rätt att utnyttja vare sig Varumärkena eller annat material som finns på Siten. Brott mot dessa bestämmelser kan medföra skadeståndsansvar.

 3. Om du laddar upp eller skickar material till Siten (innefattande t ex kommentarer, förslag, problem-rapporter, bugg-rapporter och designidéer) så ger du automatiskt Speloperatören en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomfattande och evig licens att använda, förändra, inkorporera och reproducera sådant material och att du efterger alla moraliska rättigheter till sådant material.

Ansvarsbegränsningar

 1. I den utsträckning som det är tillåtet enligt tillämplig lag är varken Speloperatören eller något av dess dotterbolag eller innehålls- eller tjänsteleverantörer ansvarigt för någon direkt eller indirekt skada i anledning av din användning av Siten och/eller de tjänster som tillhandahålls av Speloperatören. Speloperatörens totala ansvar för alla skador och förluster är begränsat till det belopp som du har satt in på ditt Spelkonto under de senaste 90 dagarna räknat från dagen då den incidenten inträffade.

 2. Speloperatören garanterar inte att Siten eller de tjänster som tillhandahålls av Speloperatören tillhandahållas utan avbrott, störningar, fördröjningar eller utan andra typer av fel, och inte heller att eventuella felaktigheter kommer att korrigeras. Siten och tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick.

 3. Om Speloperatören på grund av ett tekniskt fel i de system som Speloperatören licensierar från underleverantör eller på grund av annan orsak utanför Speloperatörens kontroll genomför en felaktig utbetalning till Spelkontot skall sådan felaktig betalning återgå till Speloperatören så snart felet identifierats. Speloperatören har härvid rätt att återta sådan felaktig utbetalning utan Spelarens föregående godkännande. Sådan felaktig utbetalning skall betraktas som en skuld till Speloperatören intill dess korrigering av den felaktiga utbetalningen skett. Spelaren är skyldig att omgående meddela Speloperatören om felaktig utbetalning till Spelkontot så snart Spelaren uppmärksammat detta förhållande.

Ändringar

 1. Speloperatören förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Ändringar av villkoren skall meddelas till Spelaren i förväg och träder ikraft när Spelaren accepterat de nya eller ändrade villkoren. Om du inte accepterar de nya eller ändrade villkoren har du inte rätt att använda Siten eller några andra tjänster som tillhandahålls av Spelleverantören. Speloperatören råder dig att regelbundet ta del av de allmänna villkoren för att på så sätt informera dig om eventuella förändringar. Speloperatören förbehåller sig vidare rätten att när som helst utan föregående meddelande ändra innehållet på Siten och åtar sig inget ansvar för eventuella konsekvenser av sådana ändringar. Speloperatören har rätt att när som helst utom föregående meddelande stänga av eller begränsa åtkomligheten till hela eller delar av Siten och/eller Speloperatörens tjänster.

Force majeure

 1. Underlåtenhet eller försening av Speloperatören i fullgörandet av sina tjänster och åtaganden skall inte anses utgöra ett brott mot Speloperatörens åtaganden gentemot dig om sådan underlåtenhet eller förseningen beror på brand, översvämning, jordskalv, naturkatastrof, elproblem, krigshandling, terrorism, upplopp, civil olydnad, strejk, blockad, domstols beslut, försening eller störning i Internettrafik och telekommunikationer, utomståendes underlåtenhet eller annan orsak utanför Speloperatörens skäliga kontroll. Speloperatören har inte något ansvar för konsekvenserna av sådana force majeure-händelser.

Tillämpning av allmänna villkor

 1. Dessa allmänna villkor utgör hela avtalet mellan dig och Speloperatören och ersätter alla tidigare och nuvarande villkor, avtal och överenskommelser beträffande Siten och de tjänster som tillhandahålls av Speloperatören. Du bekräftar att Speloperatören inte har gjort några utfästelser eller träffat någon överenskommelse med dig avseende frågor som omfattas av dessa allmänna villkor.

Tillämplig lag och tvister

 1. Genom att använda Siten och/eller registrera dig som Spelare accepterar du att maltesisk lag är tillämplig på alla frågor hänförliga till din användning av Siten och de tjänster som tillhandahålls av Speloperatören. Alla tvister i anledning av din användning av Siten och Speloperatörens tjänster skall avgöras av maltesisk domstol.

Insättnings- och utbetalningsalternativ samt avgifter

 1. Procedurer, allmänna villkor, tillgänglighet och tidsåtgång för insättningar och uttag kan variera beroende på klockslag såväl som landet och den finansiella institutionen i fråga. Uppdaterad information är tillgänglig när Du är inloggas på Siten.

Insättningsalternativ

Väntetid Minibelopp Maxbelopp Avgift
E-plånböcker
NETeller 1-2 minuter €10 €10,000 0.0%
Skrill 1-2 minuter €10 €1,000 0.0%
Paysafecard 1-2 minuter €10 €1,000 0.0%
Direktbetalning via bank
Sverige, Swedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken, Danske Bank, Skandiabanken och Länsförsäkringar Inom 5 minuter €10 Ingen gräns Avgiftsfri[1]
Sverige, övriga banker 1-2 bankdagar €10 Ingen gräns Avgiftsfri[1]
Finland, Nordea, OP-Pohjola, Aktia, Danske bank/Sampo, Ålandsbanken, Handelsbanken, POP Pankki, Säästöpankki, S-Pankki, Tapiola Inom 5 minuter €10 €1,000 Avgiftsfri[1]
Banköverföring, Standard Europa,(IBAN) 1-5 bankdagar €10 Ingen gräns Avgiftsfri[1]
Kredit- och kontokort
VISA, VISA Electron Direkt[2] €10 €3,000 2.5%
Mastercard Direkt[2] €10 €3,000 2.5%

Uttagsalternativ

Väntetid startar efter att vi godkänt ditt uttag[3].

Väntetid Minimibelopp Maxbelopp Avgift
E-plånböcker
NETeller 1-10 minuter[3] €20 €10,000 0.0%[4]
Skrill 1-10 minuter[3] €20 €10,000 0.0%[4]
Direktbetalning med bank
Sverige, Swedbank 1-10 minuter[3] €20 €1,000,000 Avgiftsfri
Sverige, övriga banker 1-3 bankdagar €20 €1,000,000 Avgiftsfri
Finland, OP-Pohjala, Danske bank/Sampo 1-10 minuter[3] €20 €1,000,000 Avgiftsfri
Finland, övriga banker 1-3 bankdagar €20 €1,000,000 Avgiftsfri
Banköverföring, Standard
Europa,(IBAN) 1-5 bankdagar[3] €20 €1,000,000 Avgiftsfri
Kredit- och kontokort
VISA, VISA Electro 1-5 Bankdagar[3] €20 €3,000 Avgiftsfri[5]

Multipla konton avgift

 1. Speloperatören kommer att ta ut en administrativ avgift för varje ytterligare konto som du öppnar. Avgiften är 3% eller minimum €20 av det återstående saldot på kontot.

Stängt konto avgift

 1. Speloperatören kommer att ta ut en administrativ avgift om du öppnar ett konto på Siten och om du har ett spelkonto som har Självuteslutits eller Blockerats på någon webplats som tillhandahålls av Speloperatören. Avgiften är 3% eller minimum €20.

Fotnötter


 1. Växlingsavgifter 1.5% vid annan valuta än Euro.

 2. Av säkerhetskäl måste vi verifiera identiteten av alla kreditkortsägare innan kreditkort kan godkännas. Den processen tar normalt sätt bara några minuter. Vänligen tillse att dina personliga uppgifter stämmer, så att ditt kort kan accepteras.

 3. Alla uttag godkänns manuellt efter att ha genomgått interna säkerhetskontroller hos oss, ovan väntetider gäller alltså efter att vi har godkänt ditt uttag. I vissa fall kan vi be dig att skicka in verifieringsdokument innan vi kan godkänna ditt uttag. Om en betalningsmetod eller bank för tillfället ligger nere kan detta också fördröja tiden innan ditt uttag når sin slutdestination.

 4. Uttag är kostnadsfria, förutsatt att kontot inte missbrukas eller i huvudsak används till att göra transaktioner mellan NETeller konto och andra konton som hålls på annan plats, såsom bankkonton, Skrill, etc. Om kostnaderna som Speloperatören debiteras för att behandla dina transaktioner överskrider kommissionen på casino, så förbehåller Speloperatören sig rätten att dra av kostnaderna från ditt konto innan uttaget sker.

 5. Din bank kan eventuellt påföra en växlingsavgift om du tar ut i en annan valuta än den på ditt bankkonto som är kopplat till kortet.

Vi lagrar cookies i din webbläsare och din IP-adress för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats.