Säkerhet

SÄKERHETSÖVERBLICK

MamaMia Bingo förstår att högsta möjliga säkerhetsnivå är nödvändig för att kunna skydda såväl oss själva som våra kunder. Eftersom MamaMia Bingo hanterar monetära transaktioner och känslig information, har hela systemet utvecklats med högsta krav på säkerhet, integritet och pålitlighet.

All känslig data lagras i ett format som är krypterat med användarens eget hemliga lösenord. För att kunna garantera datasäkerheten krävs det att användaren uppger sitt lösenord vid utförandet av transaktioner där åtkomst till datan är nödvändig.

Efter inloggning sker all kommunikation mellan MamaMia Bingo och användarens dator i krypterad form (128-bitars SSL).

MamaMia Bingo har flera redundanta servers för att minimera risken för driftsavbrott och behovet av planerat systemunderhåll.

Minsta förlust av känslig data såsom kontobalanser och transaktionshistorik är mycket allvarlig och får ej inträffa. Därför har MamaMia Bingo två system på plats för att hantera denna risk. Dagliga säkerhetskopior tas av hela databasen, och alla transaktioner speglas löpande till en server på annan ort.

Utbetalning av vinster garanteras genom att bägge parternas insatser reserveras för varje spel.

MamaMia Bingo verifierar alla sportresultat med två oberoende källor för att eliminera risken för felaktiga vinstutbetalningar.

DATASÄKERHET

All känslig data är krypterad med användarens eget hemliga lösenord och lagras i den interna databasen. Denna databas är inte åtkomlig utifrån. Den är ansluten till ett separat internt nätverk som är skilt från de publika webbservrarna. När åtkomst till användarens personliga data är nödvändig för att kunna utföra en transaktion ombeds användaren att uppge sitt lösenord (vilket används för att dekryptera datan). Webbservern anropar därefter en särskild kommunikationsmodul för att behandla instruktionen.

Gränssnittsmodulen är den enda komponenten som har kontakt med den interna databasen. Denna modul förmedlar instruktionen till databasen som i sin tur använder det av användaren angivna lösenordet för att dekryptera den nödvändiga datan och utföra själva transaktionen.

Hela denna procedur har utformats på detta sätt för att kunna försäkra att inte ens en bråkdel känslig information, ens för ett ögonblick, finns lagrad i en miljö som står i anslutning till den yttre världen. Detta innebär i sin tur att även om en av MamaMia Bingos servrar utsätts för intrång kan inkräktaren inte direkt komma åt någon känslig data. Vidare innebär användandet av kryptering, med nycklar endast kända av den berörda kunden, att riskerna för internt bedrägeri är obefintlig.

DRIFTSSÄKERHET

Tack vare att varje modul i systemet är skalbar oberoende av de andra, kan vi sprida lasten över flera redundanta servrar. På detta sätt minimeras behovet av planerat systemunderhåll och risken för driftsavbrott.

HANTERING AV DATA

Minsta förlust av känslig data såsom kontobalanser och transaktionshistorik är mycket allvarlig och får ej inträffa. Därför har MamaMia Bingo två system på plats för att hantera denna risk. Dagliga säkerhetskopior tas av hela databasen, och alla transaktioner speglas löpande till en server på annan ort. Utöver möjligheten att återställa systemet vid eventuella fel, är MamaMia Bingo dessutom redo att flytta verksamheten till en alternativ plats utan att behöva stänga ner tjänsten.

Vi lagrar cookies i din webbläsare och din IP-adress för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats.