Sekretesspolicy

Syftet med Dataetsbeskrivningen

Evoke Gaming Ltd, ett företag som är registrerad på Malta under den maltesiska lagstiftningen, är registeransvarig för dina personuppgifter. Företagets address är Tagliaferro Business Centre, Level 7, High Street, SLM 1549, Sliema, Malta.

I denna Databeskrivningen menar vi Evoke Gaming Ltd då vi sytar på “Vi, “våra” eller “oss”.

Detta integritetsmeddelande sammanhänger med våra Allmänna villkor. Du bör läsa och förstå båda dokumenten. Vi uppdaterar detta integritetsmeddelande när vi ändrar våra processer. Du kan se datumet då detta meddelande senast uppdaterades längst ner på den här sidan.

Om du har några frågor om informationen i detta meddelande, skicka din förfrågan till vår kundtjänstavdelning som kan hjälpa dig.

Typ av information vi samlar in

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • IP-adress
 • Hemadress
 • Information som krävs för att genomföra kontroller av typen Know Your Customer (KYC ”Lär känna din kund”)
 • Svar på säkerhetsfrågor
 • Dina vadslagnings- och spelaktiviteter
 • Information om finansieringskällan
 • Information om egenavstängning
 • Dina marknadsföringspreferenser
 • E-postadress
 • Titel
 • Sysselsättning
 • Födelsedatum
 • Kontonummer
 • Information om insättningar och uttag
 • Kontoaktivitetsloggar och historik
 • Information som krävs för att uppfylla spelansvarsskyldigheter
 • Betalningsmetoder

En del av denna information krävs för att öppna ett konto hos oss.
Det är ditt ansvar att informera oss om dina uppgifter ändras så att vi kan hålla våra register korrekta och uppdaterade.

Hur vi använder dina personuppgifter

Detta avsnitt beskriver hur vi använder din information och vår rättsliga grund.

Syftet med att använda dina personuppgifter: Öppna och använda ditt konto hos oss inklusive Sätta in pengar, Göra satsningar, Spela spel

Rättslig grund: Nödvändigt för att fullgöra ett avtal

Syftet med att använda dina personuppgifter: Tillhandahålla våra vadhållnings- och spelprodukter och tjänster till dig.

Rättslig grund: Nödvändigt för att fullgöra ett avtal

Syftet med att använda dina personuppgifter: Spåra insättningsgränser.

Rättslig grund: Samtycke

Syftet med att använda dina personuppgifter: Erbjuda kundsupport för vår webbplats eller för den mobila appen.

Rättslig grund: Legitimt intresse

Syftet med att använda dina personuppgifter: Ta emot och hantera förfrågningar via vår onlinehjälp och klagomål via kundtjänstavdelningen.

Rättslig grund: Legitimt intresse

Syftet med att använda dina personuppgifter: Länka flera konton.

Rättslig grund: Legitimt intresse

Syftet med att använda dina personuppgifter: Spela in och avlyssna telefonsamtal till och från vår kundtjänstavdelning.

Rättslig grund: Legitimt intresse

Syftet med att använda dina personuppgifter: Verifiera att informationen du har gett oss är korrekt.

Rättslig grund: Nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse

Syftet med att använda dina personuppgifter: Genomföra anti-penningtvättkontroller.

Rättslig grund: Nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse

Syftet med att använda dina personuppgifter: Övervaka aktiviteten för att analysera och genomföra utredningar om vinning från brott och bedrägeri.

Rättslig grund: Nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse

Syftet med att använda dina personuppgifter: Dela information med offentliga organ som polisen eller spelkommissionären.

Rättslig grund: Nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse

Syftet med att använda dina personuppgifter: Övervaka spelmönster med hjälp av automatiserat beslutsfattande för att identifiera eventuella spelansvarsproblem.

Rättslig grund: Nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse

Syftet med att använda dina personuppgifter: Skapa och analysera rapporter om användningen av våra tjänster.

Rättslig grund: Legitimt intresse

Syftet med att använda dina personuppgifter: Kontakta dig för forskningsändamål så att vi bättre kan förstå våra tjänster och hur de uppfattas av våra kunder.

Rättslig grund: Legitimt intresse

Syftet med att använda dina personuppgifter: Använda aggregerad spelaktivitetsstatistik för att hantera vår risk.

Rättslig grund: Legitimt intresse

Syftet med att använda dina personuppgifter: Skicka servicemeddelanden till dig inklusive Ändringar i våra tjänster, Ändringar i våra allmänna villkor, Ändringar i detta integritetsmeddelande

Rättslig grund: Nödvändigt för att fullgöra ett avtal

Syftet med att använda dina personuppgifter: För att ge dig skräddarsydd användning av våra tjänster för att kunna erbjuda dig och andra spelare bättre service.

Rättslig grund: Legitimt intresse

Syftet med att använda dina personuppgifter: Analysera och profilera din information så att vi bättre kan förstå dina preferenser och vilka produkter och erbjudanden som passar bäst för dig och andra liknande kunder.

Rättslig grund: Legitimt intresse

Syftet med att använda dina personuppgifter: Om du laddar ner vår mobila app har du möjlighet att få aviseringar.

Rättslig grund: Samtycke. Du kan välja favoritinställningar på din apparat.

Syftet med att använda dina personuppgifter: Förebygga eller upptäcka brott.

Rättslig grund: Nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse

Syftet med att använda dina personuppgifter: Skicka marknadsföringsmeddelanden till dig gällande kampanjer, produkter eller tjänster som du kanske är intresserad av.

Rättslig grund: Samtycke. Du kan uppdatera dina marknadsföringspreferenser och även välja bort dem när som helst på vår webbplats eller mobila app. Vi kommer också att inkludera prenumerationsavslutningsfunktioner i våra meddelanden som du kan använda för att välja bort framtida marknadsföringskommunikation.

Syftet med att använda dina personuppgifter: Använda din e-post för att genomföra betalda reklamkampanjer i sociala medier.

Rättslig grund: Legitimt intresse

Syftet med att använda dina personuppgifter: Samla in och analysera data som samlats in med “kakor” och liknande teknik. Se vår Kakpolicy.

Rättslig grund: Samtycke

Syftet med att använda dina personuppgifter: Kontroller av prisvärdhet

Rättslig grund: Nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse

När du ger oss information om hälsoproblem som gäller dig själv eller någon tredje part, kommer vi att behandla denna information med ditt samtycke, när det är i ditt vitala intresse eller på grund av stort allmänt intresse.

Delning av dina personuppgifter

Vi delar personuppgifter med:

 • Analysföretag
 • Reklambyråer
 • Risk- och bedrägeribyråer
 • Kundtjänstbyråer
 • Regulatorer
 • Företag som ingår i William Hill-koncernen
 • Kreditreferensbyråer

Vi avslöjar anonymiserade data (såsom aggregerad statistik) om användarna av våra tjänster för att beskriva vår försäljning, kunder, trafikmönster och annan information för potentiella partner, annonsörer, investerare och andra välrenommerade tredje parter och för andra lagliga ändamål, men denna statistik innehåller inte dina personuppgifter.

Ibland är vi skyldiga enligt lag, domstolsbeslut eller statliga myndigheter att avslöja vissa typer av personuppgifter.

En organisation med vilken vi delar dina personuppgifter är TransUnion som utför verifieringstjänster för oss. De använder dina uppgifter för de ändamål som anges i deras integritetsmeddelanden som du hittar här:

http://www.transunion.co.uk/legal/bureau-privacy-notice

https://www.transunion.co.uk/legal-information/bureau-privacynotice

https://www.iovation.com/privacy

Överföring av din information utomlands

Vi överför personuppgifter till organisationer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i samband med tillhandahållande av tjänster och för de syften som anges ovan.

När data överförs utanför EES gör vi det enligt standardavtalsklausuler eller bindande företagsregler eller någon annan acceptabel metod som säkerställer att dina uppgifter skyddas i enlighet med den standard som krävs inom EES.

Om dina personuppgifter överförs av oss utanför EES i enlighet med punkten ovan, kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att adekvata åtgärder vidtas för att hålla dina personuppgifter lika säkra som inom EES och i enlighet med detta integritets meddelande.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Få information om hur vi använder dina personuppgifter.
 • Få åtkomst till de personuppgifter vi har om dig.
 • Begära att vi raderar dina personuppgifter:
 • Då det inte längre är nödvändigt för oss att behandla dem
 • Då du har tagit tillbaka ditt samtycke
 • Då du har gjort invändningar
 • Om dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt vis
 • När det finns en rättslig förpliktelse att radera dina personuppgifter.
 • Invända mot att vi behandlar dina personuppgifter om den rättsliga grunden är våra legitima intressen, inklusive för marknadsföringsprocesser.
 • Rätta eventuella felaktiga personuppgifter vi behandlar.
 • Begära att vi begränsar vår behandling av dina uppgifter.
 • Begära att vi delar din information med en annan organisation (dataportabilitet).
 • Begära en förklaring av den logik som är involverad när vi fattar beslut om dig enbart på automatiserade sätt.
 • Lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.
 • Återkalla ditt samtycke om vi specifikt har begärt ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter och inte har några andra lagliga villkor genom att kontakta dpo@evokegaming.com. Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att ta emot direkt marknadsföring genom att gå till dina kontoinställningar på vår webbplats eller mobila.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du göra det genom att mejla oss på dpo@evokegaming.com.

Om du gör en begäran om dina rättigheter behöver vi bevis på identifikation. Vi kan också be dig förtydliga din begäran.

Om en tredje part gör en begäran på dina vägnar ber vi dem om ditt tillstånd som anger att de agerar för din räkning och ytterligare verifiering med ID-kort.

Lagring av dina personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter under den period som krävs för att tillhandahålla tjänsterna.

Dina personuppgifter kommer att lagras i upp till tio (10) år efter att ditt konto har avslutats.

När det inte längre är nödvändigt att behandla dina personuppgifter kommer vi att radera dem.

ANMÄRKNING: Vi kan vara underställda rättsliga och regelmässiga krav på att lagra personuppgifter under en längre period. Detta kan påverka din rätt till radering.

Kontakta oss

Du kan kontakta vårt dataskyddskontor genom att skicka ett e-postmeddelande till dpo@evokegaming.com.

Du måste inte kontakta vår DPO direkt för att kunna utnyttja dina rättigheter. Du kan också kontakta kundtjänsten som kan hjälpa dig med ditt ärende. Kundtjänsten kan kontaktas via vår live chat.

Vi lagrar cookies i din webbläsare och din IP-adress för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats.